Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Хмельницька область
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Центр надання адміністративних послуг

Державна реєстрація змін до відомостей про склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю

3 Серпень 2018, 13:51

Законом України  «Про товариства з обмеженою та додатковоювідповідальністю», який набрав чинності 17 червня 2018 року, внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичнихосіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме доповнено нормою щодо особливостей реєстрації при зміні складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю.

Інформуємо громадян щодо переліку документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про склад учасників товариства та особливостей їх оформлення, а також щодо осіб, якими вони можуть подаватися.

Такими документами є:

-  Рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства (подається самим товариством);

-   заява про вступ до товариства (подається спадкоємцем чи правонаступником учасника товариства);

- заява про вихід з товариства (подається учасником, який виходить з товариства, або його спадкоємцем чи правонаступником);

-  акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства (подається особою, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства, або особою, яка передала її).

У разі проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі.

Крім того, повідомлено, що розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних  дій щодо юридичних осіб, здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

За державну реєстрацію змін до відомостей про склад учасників товариства справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2018 – 530 грн.)

Управління надання адміністративних послуг

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації

 

 

Припинення діяльності фізичної особи підприємця ФОП

27 Червень 2018, 13:37

Реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП уповноважені здійснювати:

виконавчі органи місцевих рад, а також міські, районні державні адміністрації (у разі прийняття відповідною радою рішення про наділення такими повноваженнями);

нотаріуси;

акредитовані суб’єкти.

Реєстрацію припинення підприємницької діяльності для осіб, які переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, здійснює державний реєстратор за адресою їх тимчасового проживання.

Припинення підприємницької діяльності внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою за місцем проживання на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Підстави для проведення державної реєстрації.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:

документів, які подаються заявником для державної реєстрації;

судових рішень, які набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі;

рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку.

Форма подання документів для державної реєстрації.

Паперова форма: документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням (бажано цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).

Електронна форма: документи подаються заявником через портал електронних сервісів.

Для того, щоб подати заяву необхідно зареєструватися на сайті за посиланням https://online.miniust.gov.ua/registration-fiz та виконати вказані на сайті дії.

Електронна заява формується з обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, опису поданих заявником документів для державноїреєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням заявником власногоелектронного цифрового підпису.

Необхідні документи.

1)    заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за рішенням особи (форма 12);

2)   ксерокопія свідоцтва про смерть, судове рішення про визнання особи безвісно відсутньою – у разі припинення у зв’язку зі смертю;

3)   паспорт громадянина України або інший документ, який підтверджує особу;

4)   примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником).

За проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця справлення плати не передбачено.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо фізичних осіб – підприємців має не перевищувати 24 годин після надходження документів. Виняток – вихідні та святкові дні.

Наступний крок – здійснити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та в установлені строки подати до органу Державної фіскальної служби податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Крім того, контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи – платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.

Після цього ФОП має подати сам за себе звіт із зазначенням типу форми “ліквідаційна”, де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Закрити рахунок у банку, якщо він був відкритий.

Управління надання адміністративних послуг

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації

 

Перелік документів, які повинні бути у власника земельного паю сільськогосподарського призначення для передачі земельної ділянки в оренду

13 Червень 2018, 14:58

Документи, які посвідчують право власності на земельні ділянки, можна розділити на 2 групи.

Перша. Видані власникам до 1 січня 2013 року: державний акт на право приватної власності на землю; державний акт на право власності на землю, або ж державний акт на право власності на земельну ділянку.

Друга. Ділянки, які оформлювалися після 1 січня 2013 року: свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

При зміні власника право власності на земельну ділянку без зміни її меж та цільового призначення також посвідчується договором купівлі-продажу або свідоцтвом про право на спадщину.

Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Порядок передачі в оренду земельної ділянки

Другим важливим питанням договірних відносин є вибір орендаря.

Відповідно до чинного законодавства орендарями земельних ділянок можуть бути:

- районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;

- сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;

- громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави.

Між власником та орендарем має бути укладений письмовий договір оренди землі сільськогосподарського призначення. Цей документ обов’язково підлягає державній реєстрації.

Управління надання адміністративних послуг

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації

 

 

Як зареєструвати право власності на дачний будинок у сільській місцевості, який побудований у 1990 році

8 Червень 2018, 15:14

Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року визначаються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (далі – Порядок).

Так, пункт 42 Порядку закріплює, що для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються:

- технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

- документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

 Статтею 31 Закону та пунктом 43 Порядку передбачено, що для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення по господарського обліку, і щодо зазначених об’єктів нерухомості раніше не проводилася державна реєстрація прав власності, замість документів, передбачених пунктом 42 Порядку, можуть бути подані:

- виписка із по господарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений – сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою;

 - документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом, крім випадку, коли таке речове право зареєстровано в Державному реєстрі прав.

Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об’єкти документом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким об’єктом, може також вважатися рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Крім того, у такому випадку проведення технічної інвентаризації щодо зазначених об’єктів нерухомості є необов’язковим.

Також повідомляємо, що за державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01 січня 2018 року – 180 грн.) – у строк 5 робочих днів. Розмір адміністративного збору за скорочення строків державної реєстрації та підстави звільнення від його сплати визначені статтею 34 Закону.

Додатково інформуємо, що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду в порядку передбаченому статтею 37 Закону.

 Управління надання адміністративних послуг

Кам’янець-Подільської районної державноїадміністрації

 

 

Актуальні питання діяльності Центру надання адміністративних послуг при Кам’янець-Подільській районні державній адміністрації

4 Травень 2018, 07:41

Однією із безумовних переваг проведеної реформи щодо децентралізації повноважень у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу є зарахування адміністративного збору за державну реєстрацію до місцевих бюджетів.

Станом на 01 травня 2018 року управлінням надання адміністративних послуг райдержадміністрації надало послуг в загальній кількості – 19601, а саме:

-          1687 послуг Державної міграційної служби України;

-          10927 послуги відділу Держгеокадастру в Кам’янець-Подільському районі;

-          91 документів дозвільного характеру;

-          5694 послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно;

-          116 послуг державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

-         5 інших послуг.

Отже, до бюджету Кам’янець-Подільського району зараховано понад 206,191тис. грн., а саме:

-         178,160 тис. грн. – за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-          20,160 тис. грн. – за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців;

-          7,930 тис. грн. за скорочення термінів виконання реєстраційних дій.

Управління надання адміністративних послуг

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації

 

 

Процедура ліквідації Фізичної особи підприємця (ФОП)

27 Квітень 2018, 11:49

Реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП уповноважені здійснювати:

Виконавчі органи місцевих рад, а також міські, районні державні адміністрації (у разі прийняття відповідною радою рішення про наділення такими повноваженнями);

нотаріуси;

акредитованісуб’єкти.

Реєстрацію припинення підприємницької діяльності для осіб, які переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, здійснює державний реєстратор за адресою їх тимчасового проживання.

Припинення підприємницької діяльності внутрішньопереміщеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою за місцем проживання на підставі довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи.

Підстави для проведення державної реєстрації

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:

документів, які подаються заявником для державної реєстрації;

судових рішень, які набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі;

рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку.

Форма подання документів для державної реєстрації

Паперова форма: документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням (якщо заява направлена поштовим відправлення підпис фізичної особи-підприємця на заяві посвідчується нотаріусом; бажано цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).

Електронна форма:документи подаються заявником через портал електронних сервісів .

Для того, щоб подати заяву необхідно зареєструватися на сайті за посиланням https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz та виконати вказані на сайті дії.

Електронна заява формується з обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, опису поданих заявником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням заявником власного електронного цифрового підпису.

Документи які потрібно подати

1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за рішенням особи (форма 12);

2) ксерокопія свідоцтва про смерть, судове рішення про визнання особи безвісновідсутньою – у разіприпинення у зв’язку зі смертю;

3) паспорт громадянина України абоі нший документ, який підтверджує особу;

4) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником).

Скільки коштує ця процедура, який строк розгляду документів

За проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця справлення плати не передбачено.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, щодо фізичнихосіб – підприємців має не перевищувати 24 годин після надходження документів. Виняток –вихідні та святковідні.

Після реєстрації

Наступнийкрок – здійснити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та в установлені строки подати до органу Державної фіскальної служби податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Крім того, контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи – платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.

Після цього ФОП має подати сам за себе звіт із зазначенням типу форми “ліквідаційна”, де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Закрити рахунок у банку, якщо він був відкритий.

Управліннянаданняадміністративних

послуг райдержадміністрації

 

 

Припинення дії договору оренди землі у разі смерті орендодавця

20 Квітень 2018, 11:00

Інформовано, що підстави припинення договору оренди землі визначені у статті 31 Закону України “Про оренду землі”, серед яких є:

 - закінчення строку, на який його було укладено;

 -викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельно їділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

-смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 Закону України «Про оренду землі», від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

- ліквідації юридичної особи-орендаря;

- відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

- набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

- припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди  землі, укладених у рамках такого партнерства).

Договір оренди землі може припинятися також і в інших випадках, передбачених законом. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм, передбачено загальними положеннями про найм Цивільного кодексу України. Відповідно до частини 1 статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов’язки наймодавця. Згідно статті 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Як слідує зі статті 1216 Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов”язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб. Частиною 4 статті 32 Закону України “Про оренду землі” визначено, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи – орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Так, у самому договорі оренди землі може бути передбачено як підставу для припинення договору оренди землі – смерть фізичної особи – орендодавця.

Таким чином, смерть фізичної особи-орендодавця за загальним правилом не є підставою для припинення договору, оскільки разом із правом власності на земельну ділянку до його спадкоємців переходять права та обов’язки за договором оренди, якщо інше прямо не передбачено в самому договорі.

Управління надання адміністративних послуг

Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації

 

Уряд удосконалив механізм захисту речових прав на земельні ділянки

12 Грудень 2017, 13:32

 6 грудня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову за №925 “Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки”, якою внесено зміни до низки нормативно-правових актів прийнятих Урядом. Зокрема, передбачається, що державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого проведено до 1 січня 2013 року, відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі.

Також  запроваджується перевірка наявності та автентичності кадастрового номера земельної ділянки в Державному земельному кадастр і вже під час формування державним реєстратором заяви в режимі реального часу. Визначаються способи виправлення технічних помилок у разі виявлення державним реєстратором прав на нерухоме майно у отриманих з Державного земельного кадастру відомостях про власників, користувачів земельної ділянки, перенесених з Державного реєстру земель. Також удосконалено процедури встановлення особи та перевірки її дієздатності під час проведення реєстраційних дій, не пов’язаних із вчиненням нотаріальної дії. Крім того, надано можливість ідентифікації особи з метою одержання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом застосування мобільного електронного цифрового підпису чи іншого засобу, що дає можливість однозначно ідентифікувати таку особу.

З текстом постанови можна ознайомитись за посиланням: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250483482

 

 

Мін’юст роз’яснює: підстав для державної реєстрації територіальних громад як юридичних осіб немає

6 Листопад 2017, 14:14

 реєстрація отг 06.11.2017

 

 

ЕМФІТЕВЗИС – ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6 Листопад 2017, 14:13

Останнім часом, значного поширення серед аграріїв набуває такий вид землекористування як емфітевзис, що підтверджується значним зростанням кількості укладання відповідних договорів. Враховуючи те, що переважна більшістьвласниківземельнихділяноксільськогосподарськогопризначеннявіддаютьїх в оренду, вважаючи, що це єдиний спосіб передачі іншій особі права користування земельною ділянкою, виникає необхідність більш детального висвітлення питання про те, що собою являє емфітевзис.

Отже, емфітевзис – це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, яке посвідчується договором між власником і особою, яка виявила бажання користуватись цією земельною ділянкою.

Обов’язково необхідно пам’ятати, що право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб підлягає державній реєстрації і виникає з моменту державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-1V ( зі змінами ).

На відміну від договору оренди землі, законодавством не передбачені типовий договір та істотні умови договору емфітевзису. Це надає сторонам набагато більше свободи та дає змогу на свій власний розсуд погоджувати лише ті умови, які важливі для них.

Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором емфітевзису, в той час як в договорі оренди землі, розмір плати залежить від нормативної грошової оцінки землі. Таким чином, оплата по договору емфітевзису може здійснюватися як періодично, так і разовим платежем, або ж за будь-яким іншим принципом, визначеним сторонами.

Як правило, емфітевзисукладається на невизначений строк або ж є довгостроковим (максимальний строк договору визначений лише у випадку, якщооб’єктом договору є землідержавноїабокомунальноївласності, і становить 50 років). Не встановленийтакож і мінімальний строк договору емфітевзису, в той час як у випадкуорендиземлісільськогосподарськогопризначення, мінімальний строк оренди становить 7 років. Емфітевзис може відчужуватися іншій особі землекористувачем та може передаватися у спадок.

Варто зазначити, що використання цього інструменту поступово стає популярнішим, оскільки у порівнянні з орендою є більшгнучким в узгодженні істотних умов користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення та є альтернативою усталеній практиці орендних відносин.

 

 

Як отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?

6 Листопад 2017, 14:09

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав.

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, є відкритою та загальнодоступною.

Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України https://kap.minjust.gov.uaза умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи або в паперовій формі державним реєстратором.

Для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до цього реєстру, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури, визначаються Порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.

Умови, підстави для безпосереднього доступу посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, адвокатів та нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, та процедуру отримання інформації з цього реєстру, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури визначено Порядком доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.

 

 

ОТРИМАННЯ ВИТЯГУ ІЗ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

20 Жовтень 2017, 12:42

витяг- з-НГО-на-сайт

 

 

Актуальні питання діяльності Центру

19 Серпень 2017, 10:47

Ідеологія функціонування Центру надання адміністративних послуг при Кам’янець-Подільській районні державній адміністрації (ЦНАП), як форми надання адміністративних публічних послуг спрямована на створення умов за яких платники податків тобто мешканці району, могли б просто та у визначені терміни, без зайвих перешкод та корупційної складової, у комфортних умовах отримати всі необхідні публічні послуги в одному місці.

Найбільшу частку адміністративних послуг, які надаються через центр, займають послуги у сфері земельних відносин, оформлення паспортних документів та речових прав на нерухоме майно.

Станом на 21 серпня 2017року Центром надало послуг в загальній кількості – 11524, а саме:

-902 послуги Державної міграційної служби України;

-6553 послуг відділу у Кам’янець-Подільському районі міськрайонного управління у Кам’янець-Подільському районі та м. Кам’янець-Подільському Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області ;

-61 документдозвільного характеру;

-3223послуги з державноїреєстрації прав на нерухомемайно;

-785 послуг державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Децентралізація владних повноважень з надання адміністративних послуг забезпечила з початку 2017 року додаткові надходження до районного бюджету. Станом на 21.08.2017 центом надано адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців в загальній сумі – 324,380 тис. гривень.

 

 

МІН’ЮСТ ВНІС ЗМІНИ ДО ФОРМ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

10 Серпень 2017, 10:19

novyj-poryadok-derzhavoi-reestratsiiМіністерством юстиції України внесено зміни до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Про це йдеться в наказі від    15 липня 2017 року № 1924/5.

Зміни вносяться до форми 3 – Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та форми 11 – заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, щомістяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

У Формі 3 на першій сторінці змінюється блок”Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою), у скорочені строки”.

У Формі 11 змін зазнав блок”Проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у скорочені строки*”.

Змінені форми заяв на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та змін до відомостей про фізичну особу – підприємця почнуть застосовуватися через 10 днів з дня офіційного опублікування наказу № 1924/5, тобто з 25 липня 2017 року.

 

 

УРЯДОМ ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ДО КОРИСТУВАННЯ ВІДОМОСТЯМИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

4 Серпень 2017, 10:17

Документом передбачається механізм безпосереднього доступу державних реєстраторів до відомостей Державного земельного кадастру та користування такими відомостями під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки. Тепер державний реєстратор речових прав отримуватиме в режимі реального часу відомості про земельну ділянку, у тому числі відомості про власників, користувачів земельної ділянки за кадастровим номером земельної ділянки. Рішення прийняте на реалізацію Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

З повним текстом документа можна ознайомитись за посиланням:http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250138422

 

 

Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності

28 Липень 2017, 13:48

Рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або користування (постійне користування, оренду, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) можуть прийматися за відсутності державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.

Під час проведення державної реєстрації права користування (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) земельними ділянками державної чи комунальної власності, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі прав, державний реєстратор одночасно з проведенням такої реєстрації проводить також державну реєстрацію права власності на такі земельні ділянки без подання відповідної заяви органами, які згідно із статтею 122 Земельного кодексу України передають земельні ділянки у власність або у користування.

Державна реєстрація права власності на земельні ділянки державної чи комунальної власності проводиться з обов’язковим урахуванням пунктів 3 та 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”.

 

 

Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України про Порядок доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру

21 Липень 2017, 13:49

12 липня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову за №509 ”Про затвердження Порядку доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру”.  Даною Постановою затверджено Порядок доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру, який визначає механізм безпосереднього доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно до відомостей Державного земельного кадастру та користування такими відомостями під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки шляхом інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним кадастром.

Ознайомитись із текстом постанови можна за посиланням: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250138422

 

 

Особи, які звільняються від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно

17 Липень 2017, 07:32

Відповідно до частини восьмої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від сплати адміністративного збору звільняються:

1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди І та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

 

 

7 Липень 2017, 09:39

 

 

 

 

 

 

Єдині вимоги (Стандарт) якості обслуговування відвідувачів ЦНАП

29 Червень 2017, 12:58

yr8Основною метою розробки Стандарту є суттєве підвищення рівня культури обслуговування та ефективності роботи ЦНАП, що дозволить забезпечити задоволеність їх відвідувачів.

Основні завдання запровадження стандарту якості обслуговування відвідувачів:

  • реалізація клієнтоорієнтованого підходу при обслуговуванні відвідувачів;
  • підвищення якості обслуговування відвідувачів і якості послуг, що надаються;
  • створення системи контролю строків і якості надання послуг відвідувачам;
  • організація регулярного «зворотного зв’язку» з відвідувачами.

Дотримання адміністраторами Стандарту гарантуватиме відвідувачу, що незалежно від того, з ким саме із адміністраторів ЦНАП він спілкується, він отримає обслуговування найвищої якості.

Стандарт-якості-надання-адміністративних-послуг-проект-22.05.17

 

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ТА ЗАСНОВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ!

23 Червень 2017, 08:43

01 липня 2017 року спливає термін для неприбуткових організацій з приведення установчих документів неприбуткових організацій у відповідність до норм Податкового кодексу України.

Після спливу цього терміну за державну реєстрацію вищевказаних змін буде стягуватися адміністративний збір.

 

Як отримати інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?

16 Червень 2017, 10:04

1466091747_01_1Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців – це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними(крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних)та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Слід зазначити, що умови, підстави та процедура надання відомостей з Єдиного державного реєстру ви значена Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який затверджений наказом Міністерства юстиції Українивід 10.06.2016 №1657/5 (далі – Порядок).

Отже, згідно із вимогами Порядку відомості з ЄДР надаються за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на ЄДР.

Так, у паперовій формі надаються:

виписка з ЄДР для проставлення апостиля, яка надається державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України;

виписка з ЄДР за результатом проведеної державної реєстрації;

витяг з ЄДР, який надається державним реєстратором;

документи, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця (далі – реєстраційна справа), які надаються державним реєстратором суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі, шляхом виготовлення копій таких документів;

Слід зазначити, що відомості з ЄДР надаються державним реєстратором на аркушах паперу А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків але з проставляння підпису і печатки державного реєстратора.

За надання відомостей з ЄДР справляється плата, яка у 2017 році становить 80 грн – за надання витягу в паперовій формі. За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справірозмір плати становить 110 грн.

Отже, щоб отримати відомості з Єдиного державного реєстру в паперовій формі громадянину необхідно звернутись із документами, щопосвідчують особу заявника та квитанцією, про сплатукоштів за надання відомостей з ЄДР в паперовій формі до одного із суб’єктівдержавної реєстрації, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації бізнесу. Зазначимо, що такими суб’єктами є: місцевід ержавніа дміністрації, органи місцевого самоврядування, виконавчі органи сільських, селищних рад (у тому разі, якщо вони прийняли рішення на своїх пленарних засіданнях надавати послуги у сфері державної реєстрації бізнесу), нотаріуси.

Звертаємо увагу, що виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються державним реєстраторам протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.

Одночасно інформуємо, що Міністерством юстиції України запроваджено он-лайн сервіс отримання відомостей з ЄДР. Скориставшись платіжною карткою міжнародних систем Visa/MasterCard, запитувач може сплатити за послугу та отримати інформацію з ЄДР. Для отримання відомостей з ЄДР в електронній формі не потрібно відвідувати державного реєстратора та банківську установу, а також не треба отримувати електронний цифровий підпис. Все, що необхідно зробити, це – обрати вид запиту, внести критерії пошуку та здійснити оплату платіжною карткою. Розмір плати за надання відомостей з ЄДР в електронній формі становить 60 грн.

З покроковою інструкцією отримання послуги через он-лайн сервіс можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (https://kap.minjust.gov.ua/).

З метою перегляду, копіювання та друку відомостей щодо юридичної особи; відокремленого підрозділу юридичної особи; фізичної особи – підприємця через портал електронних сервісів законодавством передбачено також безоплатний доступ до ЄДР.

Такий пошук відомостей в ЄДР здійснюється щодо юридичної особи – за найменування або ідентифікаційним кодом юридичної особи; щодо фізичної особи-підприємця – за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податків або серії та номера паспорта.

Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу.

 

 

До уваги суб’єктів державної реєстрації в сфері бізнесу

8 Червень 2017, 16:11

25 травня 2017 рокуМіністерствомюстиціїУкраїниприйнятонаказза № 1727/5 «ПровнесеннязміндонаказуМіністерстваюстиціїУкраїнивід 28 грудня 2016 року № 3874/5» (далі – наказ).

Даний нормативно-правовий акт прийнято з метою приведення типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців у відповідність до вимог Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 217 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133».

Зокрема із змінами затверджено: типову інформаційну картку адміністративних послуг з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань):

-  типову інформаційну картку адміністративних послуг з державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-  типову інформаційну картку адміністративних послуг з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-  типову інформаційну картку адміністративних послуг з видачі документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Із текстом документу можна ознайомитися на веб-сайті Міністерства юстиції за посиланням:  https://minjust.gov.ua

 

 

Кадровий склад управляння надання адміністративних послуг

12 Травень 2017, 07:46

Кадровий склад управління

 

 

У В А Г А ! Керівників громадських формувань просимо не чекати 1 липня 2017 року, а подати пакет документів для реєстрації змін

4 Травень 2017, 08:34

Нагадуємо, що спливає строк для приведення установчих документів неприбуткових організацій у відповідність до вимог Податкового Кодексу України. Усі неприбуткові організації України  до 1 липня 2017 року повинні привести свої установчі документи у відповідність до пункту 133,4 статті 133 Податкового Кодексу України.

 

Загальні вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування (професійні та творчі спілки)

28 Квітень 2017, 10:25

-Документи мають бути викладені державною мовою;

-Текст документа має бути написано розбірливо (машинодрук або від руки друкованими літерами);

-Документи не повинні містити підчищення або дописи, закреслені слова або інші виправлення, не обумовлення в них, орфографічні або арифметичні помилки, заповнювати олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

-Заява підписується заявником. У разі подання заяви поштовим вправленням справність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

-Рішення юридичного органу уповноваженої особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками, уповноваженими ними особами, або головою та секретарем загальних зборів, справжність підписів на рішенні нотаріально засвідчується;

-Статут/положення викладаються у письмовій форміпрошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками,уповноваженими ними особами, або головою та секретарем загальних зборів,Справжність підписів на рішенні нотаріально засвідчується.

 

 

Уряд підтримав проект змін до Закону України “Про адміністративні послуги”

19 Квітень 2017, 10:26

rivne-cas_012 квітня Кабінет Міністрів України підтримав проект змін до Закону України „Про адміністративні послуги”. Зміни були ініційовані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для того, щоб удосконалити процес надання адміністративних послуг населенню та уточнити деякі аспекти створення та організації роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Основне нововведення – декларативний принцип у процесі надання адмінпослуг. Це означає, що відтепер для отримання деяких дозвільних документів достатньо буде лише надіслати звернення до відповідного ЦНАП. Погоджувальні процедури здійснюються без участі заявника і у випадку відсутності заперечень погоджувальних органів протягом 10 днів послуга буде вважатись наданою.

До того ж проектом пропонується встановити конкретний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги. Це дозволить зменшити простір для корупції та структурує процес надання послуг. З цією ж метою у проекті Закону подано перелік повноважень та обов’язків голови ЦНАП.

 

Управління надання адміністративних послуг райдержадміністрації інформує

7 Квітень 2017, 07:23

ВАСУ скасував постанову Окружного адміністративного суду міста Києва та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду , та хвалити нову постанову, якою позов власника нерухомого майна до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії задовольнив частково.

ВАСУ визнав незаконним та скасувати рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень і зобов’язав державного реєстратора прав на нерухоме майно повторно розглянути заяву власника садового будинку.

Основні висновки такі: За відсутності в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку реєстрації визначення конкретного документа, який підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, державний реєстратор не може на власний розсуд вирішувати який з документів підтверджує такий факт, а який – ні.

ВАСУ погодився з позицією Державної реєстрації служби України, викладеної в її листі від 15 квітня 2013 року № 165/06-15-13, відповідно до якої документом, який підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, може бути як рішення органу місцевого самоврядування, такі інший документ, незалежно від форми, виданий відповідним органом, який дає змогу встановити факт присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, зокрема довідки, виписки.

Таким документом, зокрема, може бути і довідка, видана уповноваженою особою кооперативу, у разі проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться у такому кооперативі.

Оскільки тільки державний реєстратор самостійно приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову в такій реєстрації (ч. 4 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») то слід визнати незаконним та скасувати рішення саме державного реєстратора, зобов’язавши його вчинити дії щодо повторного розгляду заяви позивача разом з доданими до неї документами.»

Аналізуйте судовий акт: Відмова у державній реєстрації правомірна оскільки присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості підтверджується безпосередньо рішенням виконкому, а не листом із посиланням на таке рішення (ВАСУ від 17 березня 2016р.)

Хто правонаступник? Нотаріус як державний реєстратор здійснив перереєстрацію нерухомості з особи на банк. Особа оскаржила. Пізніше нотаріус помер… (ВАСУ від 17 січня 2017 р. у справі №820/2561/16)

Підвідомчість: спір фізичної особи з державним реєстратором прав на нерухоме майно розглядається за правилами цивільного судочинства (СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ТРЬОХ ПАЛАТ ВСУ у справі № 21-41а16 від 14 червня 2016 р.)

Підсудність оскарження дій державного реєстратора: адміністративні суди продовжують розглядати такі спори незважаючи на рішення ВСУ у справі № 21-41а16 від 14 червня 2016р. (Окружний адмін. суд м. Києва від 09 вересня 2016р. у справі № 826/11931/16)

Реєстраційна дія є законною навіть якщо існує заборона суду про її вчинення і про цю заборону не знає державний реєстратор в момент вчинення (ВАСУ від 13 вересня 2016р. у справі К/800/18277/16).

 

 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

“18″ лютого 2016 р.

м.Київ        К/800/24520/15

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді                          Шведа Е.Ю.,

суддів                                              Горбатюка С.А.,

Мороз Л.Л.,

розглянувши в порядку письмового провадження справу за

касаційною скаргою представника ОСОБА_2 – ОСОБА_3

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 квітня 2015 року

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 21 травня 2015 року

у справі № 826/5/15

за позовом ОСОБА_2

до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві

про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії,

встановив:

ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, в якому просив: скасувати рішення Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві від 22 грудня 2014 року № 18190156 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень; зобов’язати Реєстраційну службу Головного управління юстиції у м. Києві вчинити необхідні дії щодо державної реєстрації права власності на підставі заяви ОСОБА_2 від 03 грудня 2014 року за реєстраційним номером 9243232 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 квітня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 21 травня 2015 року, в задоволенні позову відмовлено.

У касаційній скарзі позивач, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати і прийняти нове рішення, яким задовольнити позов. Доводи касаційної скарги мотивовані тим, що законодавство чітко не регулює правовідносини з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна, внаслідок чого існує певна колізія норм щодо вказаного питання. З метою врегулювання такої колізії Державна реєстраційна служба України листом роз’яснила яким документом може підтверджуватись присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, зокрема таким документом може бути довідка, виписка, видана уповноваженою особою кооперативу. Однак, вказаний лист судами до уваги не взятий. Крім того, вказує, що присвоєна об’єкту нерухомого майна адреса відповідає адресі, зазначеній в акті про право власності на земельну ділянку, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, технічному паспорту, тобто правильність адреси перевірялась органами держземагентства, архітектури та містобудування, технічної інвентаризації, що свідчить про відсутність суперечностей між заявленими правами та документами, що їх посвідчують.

В запереченнях, що надійшли на адресу суду, відповідач не погоджується з касаційною скаргою, тому просить відмовити в її задоволенні, рішення судів – залишити без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин справи, суд дійшов наступних висновків.

Судами встановлено, ОСОБА_4, як представник ОСОБА_2, подав до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві заяву від 03 грудня 2014 року № 9234232 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме: для реєстрації приватної власності на садовий будинок, що розташований у м. Києві, садове товариство «Трикотажник», вул. Садова 65, буд 22.

Відповідно до картки прийому зазначеної заяви № 17682438 до неї були додані наступні документи: копія паспорту громадянина України, серія та номер СО 129967, виданий 12 травня 1999 року, видавник: Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві; копія паспорту громадянина України, серія та номер: АВ 358996, виданий 13 травня 2002 року, видавник: Бершадське РВ УМВС України у Вінницькій обл.; копія довіреності, серія та номер: 296, видана 30 березня 2014 року, видавник: посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Воловиченко В.В.; державний акт на право власності на земельну ділянку, та його копія, 10-7-01817, виданий 15 квітня 2004 року, видавник: Київська міська рада; довідка, серія та номер: 7, видана Садовим Товариством «Трикотажник» 11 червня 2014 року; декларація про готовність об’єкта до експлуатації та її копія, серія та номер: KB 180141430696, видана 23 травня 2014 року, видавник: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві; технічний паспорт та його копія, серія та номер: б/н, виданий 27 травня 2014 року, видавник: ТОВ «Техінвентаризація»; рішення, серія та номер: 9, видане Садовим Товариством «Трикотажник» 11 червня 2014 року.

При опрацюванні прийнятої заяви від 03 грудня 2014 року № 9234232 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме: для реєстрації приватної форми власності на садовий будинок з реєстраційним номером, що розташований у м. Києві, садове товариство «Трикотажник», АДРЕСА_1 за ОСОБА_2 державним реєстратором реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Канівець Л.М. встановлено, що подані документи не дають змоги провести державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме: заявником не подано розпорядження про присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси.

Рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Канівець Л.М. від 18 грудня 2014 року № 18190156 відмовлено у державній реєстрації права власності на садовий будинок, що розташований у м. Києві, садове товариство «Трикотажник», АДРЕСА_1 за ОСОБА_2 у зв’язку із тим, що подані заявником документи не відповідають вимогам, або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документами, що їх посвідчують.

Вважаючи вказане рішення державного реєстратора незаконним, позивач звернувся до суду з даним позовом про його скасування, зобов’язання вчинити певні дії.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що позивачем не надано державному реєстратору документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, а рішення Садового товариства «Трикотажник» № 9 від 11 червня 2014 року не підтверджує факту присвоєння адреси садовому будинку, що належить позивачу. Вказані обставини є підставою для відмови в здійсненні реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна.

Суд касаційної інстанції не погоджується з такими висновками судів з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2ст. 19 Конституції Україниоргани державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.

Відповідно до ч. 1ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку:

1) прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви;

2) встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень;

3) прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації;

4) внесення записів до Державного реєстру прав;

5) видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках, встановленихстаттею 18 цього Закону;

6) надання витягів з Державного реєстру прав прозареєстровані права та/або їх обтяження.

Згідно з ч. 1ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»державна реєстрація прав проводиться на підставі: договорів, укладених у порядку, встановленому законом; свідоцтв про право власності на нерухоме майно, виданих відповідно до вимог цьогоЗакону; свідоцтв про право власності, виданих органами приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді; державних актів на право власності або постійного користування на земельну ділянку у випадках, встановлених законом; рішень судів, що набрали законної сили; інших документів, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно, поданих органу державної реєстрації прав разом із заявою.

Ч. 1ст. 24 вказаного закону передбачено випадки відмови у держаній реєстрації прав та їх обтяжень.

При цьому, ч. 4 зазначеної статті визначено, що відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, не передбачених цим Законом, заборонена.

Процедура проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулюється Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 868(далі – Порядок реєстрації; в редакції станом на момент виникнення спірних правовідносин).

П. 8 Порядку реєстрації передбачено, що для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові заяву, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

За змістом п. 10 Порядку реєстрації заявник під час подання заяви особисто пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документ, що посвідчує його особу.

У разі подання заяви уповноваженою особою органові державної реєстрації прав, нотаріусові, крім документа, що зазначений в абзацах другому – четвертому цього пункту, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження.

Згідно з п. 13 Порядку реєстрації заявник подає разом із заявою органові державної реєстрації прав, нотаріусові необхідні для державної реєстрації прав документи, визначені цим Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.

Абз. 1 п. 36 Порядку реєстрації передбачено, що для проведення державної реєстрації речових прав необхідними документами є документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення таких прав на нерухоме майно, та інші документи, визначені цим Порядком.

За змістом п. 49 Порядку реєстрації у разі проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новозбудовані чи реконструйовані об’єкти нерухомого майна заінтересованою особою є замовник будівництва, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новозбудований об’єкт нерухомого майна заявник подає:

-        документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку;

-        документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

-        технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

-        документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на такий об’єкт нерухомого майна, заявник не подає.

Зі змісту наведеної норми Порядку реєстрації слідує, що одним з документів, необхідних для державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новозбудовані об’єкти нерухомого майна, є документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Вказана норма не містить визначення яким конкретно документом повинно підтверджуватись присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Отже, за відсутності вЗаконі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»та Порядку реєстрації визначення конкретного документа, який підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, державний реєстратор не може на власний розсуд вирішувати який з документів підтверджує такий факт, а який – ні.

За таких обставин, суд касаційної інстанції погоджується з позицією Державної реєстрації служби України, викладеної в її листі від 15 квітня 2013 року № 165/06-15-13, відповідно до якої документом, який підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, може бути як рішення органу місцевого самоврядування, так і інший документ, незалежно від форми, виданий відповідним органом, який дає змогу встановити факт присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, зокрема довідки, виписки.

Таким документом також може бути довідка, видана уповноваженою особою кооперативу, у разі проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться у такому кооперативі.

З урахуванням наведеного, а також тієї обставини, що представником позивача надано державному реєстратору, зокрема, рішення Садового товариства «Трикотажник» № 9 від 11 червня 2014 року, відповідно до якого садовому будинку члена Садового товариства «Трикотажник» ОСОБА_2 присвоєно адресу, позивач виконав вимоги Порядку реєстрації в частині надання державному реєстратору документу, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси. Відтак спірне рішення державного реєстратора не відповідає вимогам закону, тому підлягає скасуванню.

Отже, висновки судів першої та апеляційної інстанцій не ґрунтуються на нормах законодавства і спростовується наявними матеріалами справи, у зв’язку з чим суди дійшли помилкового висновку про відмову в задоволенні адміністративного позову.

Оскільки тільки державний реєстратор самостійно приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень   або відмову в такій реєстрації (ч. 4ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») то слід визнати незаконним та скасувати рішення саме державного реєстратора, зобов’язавши його вчинити дії щодо повторного розгляду заяви позивача разом з доданими до неї документами.

Судами першої та апеляційної інстанцій обставини справи встановлено повно, але неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, що призвело до ухвалення незаконних судових рішень.

Відповідно дост. 229 КАС Українисуд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

За таких обставин, рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню, з ухваленням нового судового рішення про часткове задоволення позову.

Керуючись статтями220,222,223,229,230,232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

п о с т а н о в и в:

Касаційну скаргу представника ОСОБА_2 – ОСОБА_3 задовольнити частково.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 квітня 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 21 травня 2015 року скасувати.

Ухвалити нову постанову, якою позов ОСОБА_2 до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії задовольнити частково.

Визнати незаконним та скасувати рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 22 грудня 2014 року № 18190156.

Зобов’язати державного реєстратора прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві повторно розглянути заяву ОСОБА_2 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 03 грудня 2014 року.

В іншій частині позовних відмовити.

Постанова набирає законної сили через п’ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі та не підлягає оскарженню, проте може бути переглянута з підстав, у строк та у порядку, визначених статтями237,238,2391Кодексу адміністративного судочинства України

 

Оновлення нормативно-правової бази щодо проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції

30 Березень 2017, 09:07

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2016 №3359/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2016 р.

за №1528/29658

Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Відповідно до абзацу другої частини другої статті 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, з метою забезпечення та захисту прав та законних інтересів громадян, надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

1) державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюється незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання в межах України;

2) ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, забезпечує Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області;

3) ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, забезпечують відповідно до компетенції Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області та Головне територіальне управління юстиції у Луганській області.

2. Суб’єктам державної реєстрації, в яких зберігаються документи, на підставі яких проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 1 цього наказу, забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом передачу відповідно до законодавства таких документів Головному територіальному управлінню юстиції у Херсонській області, Головному територіальному управлінню юстиції у Донецькій області та Головному територіальному управлінню юстиції у Луганській області в межах компетенції, визначеної підпунктами 2, 3 пункту 1 цього наказу.

3. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 07 вересня 2015 року № 1661/5 “Про заходи щодо надання адміністративних послуг у сфері реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів та друкованих засобів масової інформації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2015 року за № 1075/27520, слова “(легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об’єднань громадян, інших громадських формувань,”виключити.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 05 листопада 2014 року № 1849/5 “Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2014 року за № 1408/26185 (зі змінами).

5. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вжити відповідних заходів, необхідних для забезпечення виконання цього наказу.

6. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493“Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Оновлення інформаційно-методичного забезпечення проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно

24 Березень 2017, 14:48

15 березня 2017 року рішенням колегії Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області за №9 схвалені методичні рекомендації на тему: “Документи, які підтверджують прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію”, які розроблені відділом взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції. Ознайомитись з тексом методичних рекомендацій можна за посиланням:/uploads/files/metod 222.docx та /uploads/files/tabl.doc.

 

Центр надання адміністративних послуг інформує

17 Березень 2017, 10:00

1447403334_04f0029_146182620658В країнах Західної Європи і Північної Америки над публічністю і прозорістю влади (зокрема, над процедурами прийняття владних рішень і обслуговування громадян) «почали задумуватись» ще 15-20 років тому. Багато з цих країн пройшли свій шлях до поліпшення якості послуг, які надають органи влади громадянам. Основним результатом цього стала доступність влади для громадян і реалізація основного принципу: влада для громади, а не громада для влади.

В Україні органи влади розпочали вирішення проблеми покращення якості послуг ще 3-5 років тому, формуючи імідж влади, приязної до громадян. Для цього вони змінили принципи своєї діяльності, згідно яких почали працювати для громади. Створення зручних і доступних умов для отримання громадянами послуг є одним з основних завдань, які мають вирішувати органи державної влади. Адже саме за якістю послуг кожен громадянин оцінює турботу влади про нього і ефективність самої влади.

Управління надання адміністративних послуг Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, із спеціально утвореним діючим органом, таким як Центр надання адміністративних послуг – спеціально визначене місце спілкування влади і громади, де можна одержати інформацію, консультацію чи послугу з відповідними зручними умовами, компетентним працівниками.

Після неодноразових перетворень, управління надання адміністративних послуг функціонує в структурі Кам’янець-Подільської районної державної адміністраціїу складі двох відділів з штатною чисельністю 10 одиниць, а саме:

- відділ із організації та забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг – 3 штатні одиниці (заступник начальника управління-начальник відділу – адміністратор, 2 адміністратора);

- відділ державної реєстрації 6 штатних одиниць (начальник відділу, 1– державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 4 – державних реєстратора речових прав на нерухоме майно).

Роботу Центру надання адміністративних послуг при Кам’янець-Подільський райдержадміністрації забезпечують 4 адміністратора, у 2016 році – 3.

Орієнтація на громадянина для вирішення їх потреб і очікувань стала пріоритетною в діяльності управління. Були створені необхідні умови для спрощення взаємовідносини влади і громади. Громадянам стало простіше отримати інформацію або консультацію чи конкретну послугу в максимально зручній формі і в коротші терміни.

Завдяки Центру, де за принципом «єдиного вікна» і «відкритого простору», в межах одного приміщення різні структурні підрозділи райдержадміністрації, служби та інші органи влади районного та обласного рівня мають можливість:

зручно, швидко і фахово обслуговувати громадян;

надавати максимум послуг в одному місці;

надавати погодження та висновки без залучення особи (замовника послуг);

скоротити терміни надання послуг;

збільшити кількість прийомних годин;

створити комфортні умови очікування та заповнення документів,

покращити доступ до інформації та отримання консультації з будь-яких питань.

За цей час «універсам адміністративних послугКам’янець-Подільської», тобто перелік збільшено до 121 послуги. За останній час доповнено послугами у сфері прийому документів для реєстрації громадських формувань із статусом юридичної особи.

Децентралізація владних повноважень з надання адміністративних послуг забезпечила з початку 2016 року додаткові надходження до районного бюджету. Так, станом на 17.03.2017 управлінням надано платних адміністративних послуг на суму 107,07 грн., а саме:

-                    91,060 грн. – за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

-                    14,610 грн. – за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців;

-                    1,400 грн. – за скорочення термінів виконання заяв.

 

 

До уваги громадян!

10 Березень 2017, 08:57

7405a408a6c5c4580c52b65a325f432dВ сучасних умовах розвитку України значно посилюється роль фінансів місцевого самоврядування. Кам’янець-Подільській районний бюджет є важливим джерелом, фінансовою складовою, активною формою акумуляції певної частини фонду фінансових ресурсів.

Реформа децентралізації повноважень у сфері державної реєстрації була і залишається пріоритетною у 2017 році, оскільки однією із безумовних її переваг є зарахування адміністративного збору за державну реєстрацію нерухомого майна та бізнесу до районного бюджету.

Так, з початку 2017 року, станом на 10 березня, до районного бюджету за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень та за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців зараховано управлінням надано платних адміністративних послуг райдержадміністрації на суму:

-        101,280 тис. гривень.

 

 

Обмін кращими практиками у сфері діяльності Центрів наданні адміністративних послуг

3 Березень 2017, 12:46

16807236_1883555461918438_804877522018360731_n23-24 лютого відбулася навчальна поїздка з метою обміну досвідом представників ОТГ Хмельницької та Івано-Франківської областей. Важливими аспектами заходу є ознайомлення з організацією роботи ЦНАПів, проектного менеджменту та роботи виконавчих органів Печеніжинської ОТГ.

Учасники заходу – начальник управління надання адміністративних послуг Кам’янець-Подільської райдержадміністрації Наталія Куц, представники ОТГ, працівники Центрів надання адміністративних послуг Хмельниччини, інші учасники мали нагоду ознайомитися з досвідом розроблення та впровадження проектного менеджменту, практикою роботи міського Івано-Франівського ЦНАПу, в аспекті запровадження електронних серверів, як інструменту надання адміністративних послуг, обмінятися досвідом, з питань реалізації принципів представлення успішної співпраці органів місцевого самоврядування.

На початку заходу виступив заступник голови Івано-Франківської ОДА Валерій Крецул, який привітав учасників заходу та підкреслив, що Івано-Франівщина вийшла на новий рівень надання якісних послуг людям і готова ділитися своїм досвідом з іншими регіонами.

З презентацією здобутків у діяльності Івано-Франківського міського ЦНАПу виступив керівник Центру Богдан Питель, якійрозповів учасникам семінару про стан реформи сфери надання адміністративних послуг – основні її напрямки, досягнення поточного та минулого років, завдання на наступний рік. Торкнувся структури центру, принципів організації діяльності центру і його філій, а також питань упорядкування адміністративних послуг, удосконалення процедур їх надання, розвитку механізму надання адміністративних послуг в електронній формі.

Другий день семінару був присвячений Печеніжинському ОТГ.  Таким чином, учасники змогли побачити спільні та відмінні риси між діяльністю ЦНАП великого міста та об’єднаної територіальної громади.

 

 

До уваги громадян!

24 Лютий 2017, 10:23

iЗвільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

 

 

До уваги громадян!

15 Лютий 2017, 14:35

9Y7A4HHPjp0У зв’язку із зверненнями, які надходять до управління надання адміністративних послуг райдержадміністрації стосовно повернення коштів за державну реєстрацію нерухомості та бізнесу, які помилково або надміру зараховані до державного та районного бюджетів, інформуємо наступне.

Процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та районного бюджету визначена Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та районного бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787.

Відповідно до пункту 4 розділу 1 Порядку повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

Повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету коштів здійснюється за поданням управління надання адміністративних послуг райдержадміністраціїдо Кам’янець-Подільського управління державної казначейської служби України.Управління надання адміністративних послуг здійснює контроль за справлянням надходжень до районного бюджету за наступними кодами бюджетної класифікації:

- 22010300- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців;

- 22012600- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- 22012900- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією.

Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету коштів здійснюється за поданнямдо Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області визначене відповідальним за справлянням надходжень до державного бюджету за наступним кодом бюджетної класифікації:

- 22012700- плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Тому, для того щоб повернути кошти, які були помилково чи надміру перераховані до районного бюджету, особі необхідно подати до управління надання адміністративних послуг Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації: заяву про повернення коштів з обов’язковим зазначенням: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету; найменування платника (суб’єкта господарювання), код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті) та документ, який підтверджує перерахування коштів до районного бюджету за надання адміністративної послуги.

Для повернення коштів, які були помилково чи надміру перераховані до державного бюджету, особі необхідно подати доГоловного територіального управління юстиції у Хмельницькій області: заяву про повернення коштів з обов’язковим зазначенням: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету; найменування платника (суб’єкта господарювання), код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті) тадокумент, який підтверджує перерахування коштів до державного бюджету за надання адміністративної послуги.

За результатами розгляду заяви управліннямнадання адміністративних послуг райдержадміністрації або Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій областібуде підготовлено відповідне подання з яким платнику необхідно буде звернутися до органу казначейства (за місцем зарахування платежу до бюджету) разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

 

 

Як отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?

7 Лютий 2017, 08:56

Інформуємо, що на сайті ДП «Національні інформаційні системи» за посиланням:http://www.nais.gov.ua/method в рубриці «Методичні рекомендації» в блоці «Кабінет електронних сервісів» користувачі mail.gov.ua мають можливість ознайомитись з «Правилами пошуку інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно» та відео інструкцією «Порядок отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

 

Як припинити підприємницьку діяльність фізичній особі – підприємцю?

2 Лютий 2017, 14:21

iПроцедура припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Законом передбачено, що державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження фізичної особи в межах відповідної області. Для закриття підприємницької діяльності фізичній особі, необхідно подати державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП. Заява має бути складена за формою 12, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5. Також підприємець пред’являє документ, який посвідчує особу (зокрема паспорт).Якщо документи подає уповноважена особа (представник), до них треба додати документ, що підтверджує його повноваження (нотаріально посвідчену копію). Документи у паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання. Державний реєстратор зобов’язаний внести відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань протягом 24 годин після надходження документів.

Зверніть увагу, що видача виписки або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця чинним законодавством не передбачена. Єдиним документом, який залишиться на руках у заявника, є опис про прийняття документів державним реєстратором. Фізична особа – підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

 

З В І Т про роботу управління надання адміністративних послуг райдержадміністрації за 2016 рік

27 Січень 2017, 10:36

338149714_main_bigДецентралізація влади з максимальною передачею функцій на місцевий рівень передбачає спрощення процедури надання адміністративних послуг, забезпечення їх доступності та зручності для громадян та суб’єктів підприємництва.

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», у відповідності до стандартів надання адміністративних послугв Україні –управління розміщено в зручному для суб’єктів надання та отримання адміністративних послуг місці, на першому поверсі будівлі, в центральній частині мікрорайону, в місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

Приміщення управління, загальною площею 106 кв.м, облаштовано за принципом «Прозорий офіс», з відповідним зонуванням, зручним та зрозумілим для громадян. Виділені необхідні зони:очікування, інформування (функціонує доступ на рецепцію), обслуговування, заповнення документів, а також працює електронна черга.

В зоні інформування громадян, н аінформаційних стендах управління в зручному для відвідувачів місці, у доступному форматі, у повному обсязі розміщено інформацію про порядок отримання адміністративної послуги. Зміст Інформаційних стендів регулярно оновлюється, висвітлено: контактні дані, переліка дміністративних послуг, технологічні та інформаційні картки адміністративних послуг, у яких зазначено:

- інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги,

- нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги,

- умовиотриманняадміністративноїпослуги.

Управліннямає свою сторінку на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації з повною, структурованою інформацією. На сторінці міститься вся необхідна інформація про діяльність управління (нормативно-правова база, установчі документи, структура, кадровий склад, контакти, графіки роботи, чергування суб’єктів надання адміністративних послуг та графіки прийому суб’єктів звернення, перелік адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг). Інформація щотижнево оновлюється та поповнюється актуальними питаннями діяльності управління: – змінами у нормативно-правовійбазі, – роз’ясненнями щодо порядку прийому документів, їх опрацювання та порядку оскарження дій.

Станом на 31.12.2016 року розроблено офіційний Веб-сайт управління надання адміністративних послуг райдержадміністрації під назвою «Портал надання адміністративних послу Кам’янець-Подільського району», який розроблено з урахуванням принципів доступності, прозорості та відкритості інформації для користувачів. Триває процес підключення Веб-сайту до мережі та розміщення фізичної інформації на сервері.

З 21 червня 2016 року, на базі управління надання адміністративних послуг райдержадміністрації триває Акція громадського моніторингу щодо якості надання адміністративних послуг з питання «Шляхи вдосконалення діяльності Центру». За наданими громадянами рекомендаціями проведено опрацювання та вивчення суспільної думки відвідувачів, яксуб’єктів звернення, які отримали адміністративні послуги в районі. Акція проводиться з метою покращення якості, напрацювання шляхів вдосконалення, наближення та спрощення процедури надання адміністративних послугв районі – за принципом «Єдиного вікна».

У відповідності до рішення 5 сесії Кам’янець-Подільської районної ради від 18.02.2016 виділено – 66,000 тис.грн. за рахунок яких управління надання адміністративних послуг забезпечено доступом до швидкісної мережі Інтернету – (4 тис.грн.), закуплено необхідну оргтехніку, а саме: персональні комп’ютери, лазерні принтери, мережеву антену, свічD-link, ящик мережевий (62,000тис.грн.).

Рішення 10 сесії Кам’янець-Подільської районної ради від 24.11.2016 виділено – 9,5 тис.грн. на придбання принтеру, упсу, заправку та регенерацію картриджів принтерів.

Також у зв’язку із необхідністю забезпечення належної безпеки приміщення та дотримання відповідного охоронного режиму в приміщені Центру встановлено охоронну сигналізацію.

Спираючись на вимоги Порядку формування та зберігання реєстраційних справ всі реєстрацій справи за наслідками проведення дій з державної реєстрації зобов’язані зберігатися в управлінні надання адміністративних послуг райдержадміністрації, саме тому в квітні 2016 управлінню виділено додаткове приміщення під архівосховище.

З метою виконання вимог чинного законодавства України в частині забезпечення належного, вільного, безперешкодного доступу до приміщень Центру для суб’єктів звернень, попередження можливих скарг заявників з особливими потребами, інвалідів та похилого віку проведено необхідні ремонтні роботи, щодо встановлення кнопки виклику, заміни вікон, дверей, ремонту сходів.

У відповідності до розпорядження голови райдержадміністрації від 14.01.2016 № 24/2016-р «Про структуру Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації» відділ надання адміністративних послуг райдержадміністрації перейменовано в управління у складі двох відділів з штатною чисельністю 10 одиниць, а саме:

- відділ із забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг – 3 штатні одиниці (заступник начальника управління-начальник відділу – адміністратор, 2 адміністратора);

- відділ державної реєстрації 6 штатних одиниць (начальник відділу, 1–державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 4 – державних реєстратора речових прав на нерухоме майно).

Роботу Центру надання адміністративних послуг при Кам’янець-Подільський райдержадміністрації забезпечують 4 адміністратора, у 2016 році – 3.

У 2015 році, відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації надано – 11056 адміністративних послуг, у тому числі суб’єктам підприємництва району видано – 104 документа дозвільного характеру.

У 2016 році надано – 19881 адміністративних послуг, що на 46 % більше ніж за 2015 рік.

З розрахунку на 1 тис. жителів району кількість наданих послуг становить 157. Найбільшу частку адміністративних послуг, які надаються через управління, займають послуги у сфері земельних відносин, речових прав на нерухоме майно та оформлення паспортних документів.

Станом на 31.12.2016 управлінням надання адміністративних послуг райдержадміністрації надано послуг в загальній кількості – 19881, а саме:

-                        2479послуг Державної міграційної служби України;

-                       12343 послуги відділу Держгеокадастру в Кам’янець-Подільському районі;

-                        179 документів дозвільного характеру;

-                        4325 послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно;

-                       547послуг державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

-                       8 інших послуг.

Протягом 2016 року оновленосклад установчих документів управління надання адміністративних послуг райдержадміністрації, які регламентують його діяльність, а саме розпорядженнями голови райдержадміністрації:

-                    «Про затвердження Положення про управління надання послуг адміністративних Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області»(від 21.11.2016 № 719/2016-р);

-                     «Про внесення змін до Положення про центр надання адміністративних послуг при Кам’янець-Подільській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації від 17.09.2013 № 298/2013-р»(від 16.09.2016 № 554/2016-р).

Триває процес погодження проекту нового Регламенту центру надання адміністративних послуг із Державною регуляторною службою України.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523/2014-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та у відповідності до розпорядження голови райдержадміністрації від 21.11.2016 № 718 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Кам’янець-Подільський районній державній адміністрації» – загальний перелік адміністративних послуг управління збільшено до – 121 послуги.

Перелік адміністративних послуг управління доповнено послугами у сфері прийому документів для реєстрації громадських формувань із статусом юридичної особи.

Триває процес узгодження інформаційних та технологічних карток із суб’єктами надання адміністративних послуг, а саме з Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області.

Надання адміністративних послуг передбачає формат їх отримання через адміністратора або безпосередньо суб’єктом надання адміністративних послуг у приміщенні управління.

Протягом 2016 року проведено організаційну роботу із забезпечення доступуструктурних підрозділів адміністрації, адміністраторів центру до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З 04 квітня 2016 року повноваження реєстрації місця проживання громадян здійснюють виконавчі органи селищної та сільських рад. За результатами моніторингу виконання повноважень з реєстрації місця проживання фізичних осіб встановлено, що реєстраційні дії виконують всі органи місцевого самоврядування району.

Децентралізація владних повноважень з надання адміністративних послуг забезпечила з початку 2016 року додаткові надходження до районного бюджету. Так, станом на 31.12.2016 управлінням надано платних адміністративних послуг на суму 460,957 грн., а саме:

-                    404,852 грн. – за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

-                    48,100 грн. – за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців;

-                    8,100 грн.– за скорочення термінів виконання заяв.

 

 

До уваги представників громадських формувань!

23 Січень 2017, 08:35

Управління надання адміністративних послуг повідомляє, що, що Уряд на півроку відтермінував строк приведення установчих документів неприбуткових організацій у відповідність до норм Податкового кодексу України, а саме до01 липня 2017 року.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 липня 2017 року повинні привести свої установчі документи у відповідність із нормами Податкового кодексу України та у цей термін подати копії таких документів до контролюючого органу. Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133  4 статті 133 вищезначеного кодексу, після 1 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Отже, зметою уникнення черг та вчасної реєстрації змін необхідно завчасно звернутись безпосереднього до Головного територіального управління юстиції у Хмельницької області, або до Центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації, також до місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги.

Нагадуємо, що приведення установчих документів у відповідність до Податкового кодексу України здійснюється безкоштовно до 01 липня 2017 року.

В подальшому за державну реєстрацію вищевказаних змін обов’язковим буде стягнення адміністративного збору.

 

Децентралізація повноважень у сферах державної реєстрації сприяла зростанню доходів до районного бюджету

13 Січень 2017, 11:25

detsentralizatsiyaОднією із безумовних переваг проведеної реформи щодо децентралізації повноважень у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу є зарахування адміністративного збору за державну реєстрацію до місцевих бюджетів.

Станом на 01 січня 2017 року управлінням надання адміністративних послуг райдержадміністрації надало послуг в загальній кількості – 19881, а саме:

-2479 послуг Державної міграційної служби України;

-12343 послуги відділу Держгеокадастру в Кам’янець-Подільському районі;

-179 документів дозвільного характеру;

- 4325 послуги з державної реєстрації прав на нерухоме майно;

-547 послуг державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

-8 інших послуг.

Отже, до бюджету Кам’янець-Подільського району зараховано понад 460 тис. грн., а саме:

-404,852 грн. – за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-48,100 грн. – за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців;

-8,100 грн. – за скорочення термінів виконання заяв.

 

Прийнято зміни щодо сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, їх обтяжень та бізнесу

3 Січень 2017, 09:56

kol-02З 01 січня 2017 року набирає чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів” від 06.12.2016 року №1774-VIII.Даним нормативно-правовим актом внесено зміни до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – Закон), зокрема :

частину третю статті 32 Закону:

друге речення доповнено словами “крім випадків, передбачених цим Законом”;

доповнити абзацом другим такого змісту:

“Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором”;

   у статті 34 Закону:

слова “мінімальна заробітна плата” в усіх відмінках і числах замінити словами “прожитковий мінімум для працездатних осіб” у відповідному відмінку і числі;

абзац перший частини сьомої викладено в такій редакції:

“7. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень”.

У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”:

1)                 у частині сьомій статті 11:

абзац перший доповнити словами “крім випадків, передбачених цим Законом”;

доповнити абзацом другим такого змісту:

“Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором”;

   2) у статті 36:

у частинах першій і четвертійслова”мінімальна заробітна плата”в усіх відмінках і числахзамінити словами”прожитковий мінімум для працездатних осіб”у відповідному відмінку і числі;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“5.Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень”.

          ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! З 01 СІЧНЯ 2017 РОКУ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ УСТАНОВЛЕНО В РОЗМІРІ 1600 ГРИВЕНЬ (ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»).

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора