Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Управління соціального захисту населення

32300, м. Кам’янець-Подільський вул. Троїцька, 2

Начальник управління Середа Петро Петрович

 

 

9-06-29
Приймальня   2-38-44

 

 

Заступник начальника Мартинович Лариса Іванівна

 

 

2-40-00
Начальник відділу грошових виплат та компенсацій Навроцька Оксана Михайлівна

 

 

2-40-00

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку Грищук Валентина Василівн 2-38-44
Завідувач сектору з питань праці, соціально-трудових відносин та з юридичних питань Беньковська Людмила Володимирівна

 

 

2-38-44
Начальник  відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Кірпан Алла Ярославівна

 

 

9-13-94
Завідувач сектору обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці Дроф’як Алла Антонівна

 

 

9-13-94
Начальник відділу державних соціальних інспекторів, у справах сім’ї та по роботі з переселенцями Павлюк Олена Миколаївна 2-40-00
Завідувач сектору по нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій Ткачук Ганна Василівна 2-38-44
Головний спеціаліст з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та взаємодії із засобами масової інформації. Мурава Марія Василівн 2-38-44

 

Перелік законодавчих актів, що регулюють процес надання соціальної допомоги

Положення про управління праці та соціального захисту населення

І. Відділ праці управління праці та соціального  захисту  населення районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення районної держадміністрації, що утворюється начальником  цього управління, підзвітним і підконтрольним начальнику управління та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної  держадміністрації.

ІІ. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно  до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

ІІІ. Основними завданнями управління є:

1. забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2. удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

3. здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

4. призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

 5. розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

 6. сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);

 7. забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній території;

 8. забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;

9. виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

10. сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

 ІV. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1. забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

2. аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

3. вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів районної держадміністрації, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;

 4. забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

5. здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних  гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

6. забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

7. організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на  оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

8. аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання  встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

 9. забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

10. здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

11. здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення  (перерахунку)  та  виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

12. забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;

13. організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

14. видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

15. сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

16. сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

17. проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;

18. формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування, щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

19. організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

20. формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; створює мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян та організовує їх роботу, забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

21. подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

22. забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;

23. бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

24. сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

25. сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

26. підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;

27. організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

28. роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

29. інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації;

30. в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

31. формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

32. забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

33. організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;

34. подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 35. бере участь у розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;

 36. вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній держадміністрації пропозиції з цього питання;

 37. сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

 38. організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб’єктами, що надають соціальні послуги, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб’єктів;

 39. подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 40. у межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг.

 V. Управління має право:

 1. здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;

 2. здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

 3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на  нього завдань;

4. подавати районній держадміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

 5. здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;

 6. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ, організацій та  об’єднань  громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

VI. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та об’єднаннями громадян.

VII. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та відповідно з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою держадміністрації за поданням  начальника управління та погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення  обласної держадміністрації.

 VIII. Начальник управління:

 - здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;

 - подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис та штатний розпис управління;

 - затверджує структуру управління, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;

-    розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

 -   призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;

 - видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

IX. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

X.  Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації після попередньої експертизи у фінансовому відділі.

XI. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.