Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Управління фінансів

 

32300, с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 30 А

Начальника управління

Федик Олександр Григорович

5-07-17

 

Заступник начальника управління, начальник відділу доходів

Мужило Наталія Петрівна 

9-68-64

7-08-36

Начальник бюджетного відділу

Мартинів Наталія Зіновіївна 

5-06-03

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності і господарського обслуговування

Чумагіна Тетяна Павлівна 

5-07-30

9-17-11

Головний спеціаліст, бухгалтер

Пустовалова Тетяна Анатоліївна

5-07-30

 

Головний спеціаліст, бухгалтер

Габінет Вадим Анатолійович

5-07-30

 

Головний спеціаліст

Перетятко Олена Валеріївна

5-06-03

 

Головний спеціаліст

Миронова Вікторія Віталіївна

5-06-03

 

Головний спеціаліст

Баблюк Ніна Василівна

5-09-82

 

Головний спеціаліст

Коваль Тетяна Михайлівна

5-09-82

 

Провідний спеціаліст

Коваль Ірина Володимирівна

5-06-03

 

Провідний спеціаліст

Кріль Олена Іванівна

5-09-82

 


 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

КЕРІВНИЦТВОМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ

 КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РДА

 ФЕДИК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ   – щовівторка та щоп’ятниці

начальник управління  фінансів

МУЖИЛО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА            - щопонеділка та щосереди

заступник начальника управління,

начальник відділу доходів

Особистий прийом громадян:  09:00 до 15:00

Прийом письмових звернень:  8:00 до  17:00

 Положення

про управління фінансів Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області

1. Управління фінансів Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту  фінансів  обласної державної адміністрації.

          Скорочена назва –  УФ  Кам’янець-Подільської РДА Хм. обл.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, наказами начальника Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, актами районної ради, прийнятими у межах її компетенції, а також Положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

3.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на  території району.

3.2. Складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації.

3.3.   Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району.

3.4. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

3.5.  Здійснення  контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями бюджетного законодавства, щодо використання ними бюджетних коштів.

3.6. Здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого  бюджету.

4. Управління відповідно до покладених на нього повноважень:

4.1.   Розробляє  і   доводить  до   головних   розпорядників   бюджетних   коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4.2.  Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.3.  Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

4.4.  Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації.

4.5. Розробляє баланс фінансових ресурсів району, готує пропозиції щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету.

4.6. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації, визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами селищної, сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації.

4.7. Складає, затверджує тимчасовий розпис та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету.

4.8. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

4.9.  Затверджує паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

4.10. Здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом.

4.11. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

4.12. Погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації.

4.13.  Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до відповідного місцевого бюджету.

4.14. Організовує виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад, органами державної податкової служби, територіальним органом Державної казначейської служби України забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.

4.15. Готує і надає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального  та спеціального, крім власних надходжень, фондів районного бюджету.

4.16.  Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету.

4.17. Розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

4.18. Проводить на базі статистичної,  фінансової та бюджетної звітності і  прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

4.19. Перевіряє правильність складання  і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.

4.20. Інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету.

4.21. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

4.22. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевого бюджету.

4.23. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

4.24. Приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів.

4.25 Здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління районній державній адміністрації, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством.

4.26. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

4.27.  Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

4.28. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

5.1. В установленому законодавством порядку одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіального органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного бюджету та звітування про  його виконання.

5.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати в установленому порядку наради  з питань, що належать до його компетенції.

6. Інші питання діяльності управління фінансів:

6.1.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням відповідно із заступником голови обласної державної адміністрації та з директором Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника, який  за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

6.2. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також органами державної податкової служби, органами державної фінансової інспекції та територіальним органом  Державної казначейської служби України.

6.3.  Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

7. Начальник управління:

7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів.

7.2. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

7.3. Затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління.

 7.4.  Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління.

7.5. Затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.

7.6. Забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

7.7.   Призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

7.8.  Подає на затвердження Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, який встановлює та доводить для  управління обсяги бюджетних асигнувань, граничну чисельність та фонд оплати праці працівників, проекти кошторису та штатного розпису управління фінансів на відповідний рік.

8. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в територіальному органі  Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, свій бланк.