Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення

Електронна адреса  arhitek2015@gmail.com   Телефон: 9-15-15

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька, 4

Начальник відділу Григор’єв Василь Михайлович  9-15-15  
Головний спеціаліст відділу Балицька Вікторія Михайлівна 9-15-15  
       

Сектор житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення

Завідувач сектора Гураль Володимир Володимирович  9-14-77  
Головний спеціаліст сектора  Максимюк Дмитро Анатолійович 9-14-77  

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області

(в новій редакції)

1.Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – відділ), створено шляхом ліквідаціїуправління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації. Відділ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах території району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Відділ є уповноваженим органом містобудування та архітектури на місцевому рівні.

Відділ є органом Кам’янець-Подільської районної ланки Хмельницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – районна ланка цивільного захисту).

2. Повна назва установи: Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області

3. Скорочена назва установи: Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та з питань ЦЗН РДА.

4. Місцезнаходження: вул. Троїцька, 4, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32301.

5.Юридична адреса: вул. Смирнова, 53, с. Довжок, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область, 32343.

6.Відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним структурним підрозділам обласної державної адміністрації.

7.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

8.Для виконання завдань, покладених на відділ в його складі формується сектор житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення.

9. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділістворюється архітектурно-містобудівна рада, як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

10. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, містобудівного кадастру та цивільного захисту населення на території району.

11.Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує наступні завдання:

11.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень (доручень) голови районної державної адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією.

11.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

11.3. Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, дотримання державних стандартів, норм та правил при реалізації затвердженої містобудівної документації.

11.4. Забезпечує додержання законодавства у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, містобудівного кадастру, енергозбереження у частині житлово-комунального господарства, дотримання державних стандартів, норм та правил.

11.5. Аналізує стансоціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, містобудівного кадастру, здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації, вживає заходів до усунення виявлених недоліків.

11.6. Аналізує стан та тенденції техногенної і природної безпеки в районі.

11.7. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів районних програм соціально-економічного, культурного розвитку, а також щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

11.8. Вносить пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування архітектури, будівництва, містобудівного кадастру, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення району.

11.9. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвиткуна території району.

11.10. Бере участь у підготовці заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил районної ланки цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час, в режимі надзвичайної ситуації та в особливий період.

11.11. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації заходів у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, містобудівного кадастру та цивільного захисту населення і здійснює контроль за їх реалізацією та виконанням.

11.12. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

11.13. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

11.14. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

11.15. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

11.16. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

11.17. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у сфері реалізації та планування заходів у межах своїх повноважень.

11.18. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

11.19. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

11.20. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

11.21. Інформує населення про стан розроблення містобудівних програм розвиткурайону, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, техногенної та природної безпеки в районі, а також про стан здійснення визначених законом повноважень, організовує їх громадське обговорення.

11.22. Координує діяльність органів місцевого самоврядування та органи місцевої виконавчої влади з питань забезпечення виконання заходів у сфері архітектурної, містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства, цивільного захисту населення та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

11.23. Координує діяльність сил районної ланки цивільного захисту щодо виконання законодавства у сфері цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

11.24.Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції виконкомам сільських та селищних рад щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

11.25. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

11.26. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

11.27. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

11.28. Забезпечує захист персональних даних.

11.29. Готує пропозиції голові районної державної адміністрації щодо утворення та складу спеціальних комісій і штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

11.30. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

11.31. Планує та організовує виконання заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій у мирний час та в особливий період, у разі необхідності.

11.32. Організовує розроблення і реалізацію заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

11.33. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

12.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

12.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

12.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, місцевої адміністрації, підприємств, установ та організацій (за згодою).

12.3. Порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил районної ланки цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань та організацій (за згодою).

12.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідних галузях.

12.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

12.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

12.7. Брати участь у розгляді районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил районної ланки цивільного захисту.

13.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядуваннямісцевими підрозділами територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

14.Відділ очолює начальник (керівник державної служби), який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідним структурним підрозділом обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Начальник відділу є головним архітектором району, заступником начальника цивільного захисту району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

15. Начальник відділу:

15.1. Здійснює повноваження керівника державної служби у відділі, несе персональну відповідальність за організацію і результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

15.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ.

15.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та здійснює розподіл обов’язків.

15.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

15.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

15.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

15.7. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

15.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

15.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

15.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації.

15.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області.

15.12. Подає на затвердження голови райдержадміністрації пропозиції до проекту кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

15.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу.

15.14. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В” та у встановленому законодавством порядку звільняє з таких посад.

15.15. Присвоює ранги працівниками відділу, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.

15.16. Організовує роботу з підвищення кваліфікаціїдержавних службовців відділу.

15.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

15.18. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

15.19. В межах чинного законодавства може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва.

15.20. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

16.Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади вищого рівня.

17. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

18. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами).

19.Відділ є юридичною особою, маєпечатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.