Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Відділ фінансово-господарського забезпечення

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька, 4, факс – 9-12-61

Начальник відділу Галицька Аліса Василівна 9-10-82
Головний спеціаліст Пузирьова Ілона Віталіївна   9-10-82
Завідуючий господарством    
Водій Коваль Віктор Степанович   
Сторож-двірник Шлапак Василь Григорович   
Прибиральниці : Тхорик Галина Василівна  
Мендзяк Тетяна Володимирівна  

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про  відділ фінансово – господарського забезпечення Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації  Хмельницької  області

І. Загальні засади

 1.1  Відділ фінансово – господарського забезпечення  апарату райдержадміністрації (далі – відділ фінансово – господарського забезпечення) утворюється головою адміністрації, є структурним підрозділом апарату, підпорядкований першому заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації.

1.2  Відділ фінансово – господарського забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України,  указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесії районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату.

1.3  Структура  відділу фінансово – господарського забезпечення, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату, який затверджується головою обласної державної  адміністрації.

Положення про відділ фінансово – господарського забезпечення та посадові інструкції його працівників затверджуються заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату.

 ІІ. Завдання і повноваження відділу  фінансово – господарського забезпечення

2.1 Відділ фінансово – господарського забезпечення утворюється для виконання функцій  фінансово -  господарського забезпечення діяльності керівництва та апарату райдержадміністрації, структурних  підрозділів, підпорядкованих адміністрації в межах кошторисних призначень на відповідний бюджетний рік.

 2.2.  Відділ фінансово – господарського забезпечення  забезпечує:

2.2.1 Стан і виконання кошторису витрат по апарату райдержадміністрації і її структурних підрозділів, своєчасний розрахунок по всім статтям витрат в межах кошторисних призначень на відповідний бюджетний рік;

2.2.3. забезпечує своєчасність складання річного, квартальних і місячних звітів;

2.2.4. здійснює своєчасний облік грошових коштів, інших цінностей і бланків суворої звітності;

2.2.5. організовує належний облік фінансових і розрахункових операцій, а також своєчасну і правильну звірку всіх розрахунків з відповідними установами, а також особами, які мають взаємовідносини з райдержадміністрацією;

2.2.6. забезпечує  належний облік  фонду заробітної плати, дотримання затверджених   кошторисів адміністративно – господарських витрат, а також стежить за станом бюджетної, платіжно – фінансової  дисципліни;

2.2.7. відповідає за утримання і експлуатацію приміщення адміністрації, а також його охорону і пожежну безпеку;

2.2.8. несе відповідальність за придбане обладнання для службових приміщень, канцелярського приладдя та засобів організаційної техніки, за забезпечення матеріальними цінностями апарату райдержадміністрації  в межах кошторисних призначень на відповідний бюджетний рік;

2.2.9. організовує роботу прибиральниць, сторожів. Забезпечує належний санітарний стан приміщень  та прилеглої території;

2.2.10. несе відповідальність за роботу опалювальної системи в зимовий період;

2.2.11. відділ фінансово – господарського забезпечення, при вирішенні питань взаємодіє з обласними органами влади, керівництвом адміністрації, відділами апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомами місцевих рад, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

 2.3. Відділ фінансово – господарського забезпечення  має право;

2.3.1. вимагати від працівників відділів апарату та  інших структурних підрозділів адміністрації неухильного виконання фінансово – господарської дисципліни;

2.3.2. вносити пропозиції керівництву райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

2.3.3. працівники відділу фінансово – господарського забезпечення, які працюють на посадах державних службовців, користуються правом доступу до всіх документів нетаємного діловодства апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

 ІІІ. Структура відділу фінансово – господарського забезпечення

3.1. Відділ фінансово – господарського забезпечення утворюється у складі начальника відділу, заступника начальника відділу, завідуючого господарством, 2 – х сторожів , 2 – х прибиральниць, 3- водіїв.