Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Хмельницька область
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Відділ надання адміністративних послуг

Кадровий склад

відділу надання адміністративних послуг Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації

Чіпізубова Ольга Миколаївна 

Начальник управління надання адміністративних послуг(адміністратор)

тел. (03849) 9-12-25
cnap@kprda.gov.ua
Посадова інструкція начальника управління

 

 

 

 

 

 

 

Відділ із забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг

  Мала Тетяна Борисівна 
Заступник начальника управління, начальник  відділу із забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг (адміністратор)E-mail:tatyana.malaya@mail.ua
тел. (3849) 9-12-25
 
Посадова інструкція заступника начальника управління- начальника відділу

 

  Доцюк Людмила Петрівна
Адміністраторвідділу із забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг
тел. (03849) 9-12-25
 
Посадова інструкція адміністратора відділу
  Шамрай Світлана Сергіївна
Адміністраторвідділу із забезпечення функціонування центру надання адміністративних послугsvitlanasham@gmail.com
тел. (03849) 9-12-25
 
Посадова інструкція адміністратора відділу

 

 

 

 

 

 

 

Відділ державної реєстрації

  Шпичка Олександр Олегович
Начальниквідділу державної реєстрації (державний реєстратор)
тел. (03849) 9-12-25
E-mail: shpychka2010@ukr.net
Посадова інструкція начальника відділу
  Наглюк Олена Василівна
Державний реєстраторвідділу державної реєстрації
тел. (03849) 9-12-25
 
Посадова інструкція державного реєстратора відділу
     

 

  Ровна Ніна Сергіївна
Державний реєстраторвідділу державної реєстраціїrovnanina@qmail.com
тел. (03849) 9-12-25
 
Посадова інструкція державного реєстратора відділу
  Распаркіна Наталія Василівна
Державний реєстраторвідділу державної реєстрації
natalkaboychuk@ukr.net
тел. (03849) 9-12-25
Посадова інструкція державного реєстратора відділу

 

  Писар Марія Миколаївна 
Державний реєстраторвідділу державної реєстрації
тел. (03849) 9-12-25
 
Посадова інструкція державного реєстратора відділу

 

  Вакансія
Державний реєстраторвідділу державної реєстрації
тел. (03849) 9-12-25
 
Посадова інструкція державного реєстратора відділу

Ефективна діяльність Управління надання адміністративних послуг райдержадміністрації – це створення доступних і зручних умов для отримання адміністративних послуг громадянам та підприємцям Кам’янець-Подільського району. Діяльність управління спрямована на забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг, що сприяє підвищенню рівня якості життя та є одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації.

Графік прийому громадян суб’єктами надання адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг Кам‘янець-Подільської райдержадміністрації

Суб’єкт наданняадміністративних послуг Години прийому 
Служба у справах дітей Кам’янець-Подільської райдержадміністрації Вівторок з 9.00 до 12.00 год. п’ятниця з 13.00 до 16.00 год.
Кам’янець-Подільський районний центр зайнятості  

 

Вівторок, п’ятницяз 12.00 до 16.00 год.Кам’янець-Подільський районнийсектор управління державної

міграційної служби України в Хмельницькій області

Середа з 9.00 до 13.00 год.п’ятниця з 14.00 до 18.00 год.Управління агропромисловогорозвитку Кам’янець-Подільської райдержадміністрації

Вівторок, четверз 9.00 до 12.00 год.

Положення про Центр надання адміністративних послуг

1. Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) є постійно діючим робочим органом Кам’янець-Подільської районної держаної адміністрації та утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як постійно діючого робочого органу Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації приймається головою Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації .
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.
4. Основними завданнями центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Кам’янець-Подільською районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. У центрі за розпорядженням Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації.
7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
8. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації.
Кількість адміністраторів визначається штатним розписом який затверджується головою Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації.
11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
12. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
13. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру у структурі Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації, утворюється відповідний структурний підрозділ (сектор, відділ або управління з організації та забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:
1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи центру;
3) координує діяльність адміністраторів центру, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про центр.
16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
17. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.
- понеділок з 08.00 до 17.15; вівторок з 08.00 до 20.00; середа з 08.00 до 17.15;
- четвер з 08.00 до 20.00, п’ятниця з 08.00 до 16.00; субота з 8.00 до 15.00;
- вихідний день — неділя.
18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора