Кам'янець-Подільська районна державна адміністрація
Хмельницька область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ /РЕЄСТРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ

Дата: 10.11.2021 13:53
Кількість переглядів: 1821


Фото без описуСільськогосподарські кооперативи створюються та функціонують на основі Закону України від 21 липня 2020 року № 819 «Про сільськогосподарську кооперацію» (далі – Закон).

Загальні умови:

Сільськогосподарський кооператив (далі – СГ кооператив) створюється не менш як трьома засновниками на добровільних засадах.

Засновниками СГ кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції, а саме:

— фізичні особи громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку;

— юридичні особи, зареєстровані в Україні, які діють через свого  уповноваженого представника.

Рішення про створення кооперативу приймається установчими зборами його засновників. При цьому СГ кооператив може бути утворений шляхом реорганізації (злиття, поділу, виділу) іншого СГ кооперативу (стаття 6 Закону).

Процес створення СГ кооперативу  можна поділити на 2 етапи:
1.    Організаційний етап
2.    Етап державної реєстрації

Організаційний етап: Для початку процедури створення СГ кооперативу, мають бути ініціатори - коло осіб, які бажають створити такий кооператив, та візьмуть на себе не тільки тягар організаційної роботи зі створення СГ кооперативу, а й переконають інших селян у правильності та привабливості їхньої ідеї. Ініціатори також формулюють  назву кооперативу, визначають мету його створення, перелік видів його діяльності, його місце знаходження тощо.

Крок 1: погодження з реєстраційним органом найменування СГ кооперативу. Найменування СГ кооперативу має містити інформацію про його організаційно-правову форму - "сільськогосподарський кооператив" та назву, що складається з власної назви, та може містити інформацію про вид діяльності (виробничий, переробний, заготівельно-збутовий, постачальницький, сервісний, багатофункціональний тощо) СГ кооперативу.

Для того, щоб під час державної реєстрації не виникало проблем з найменуванням  СГ кооперативу, перед тим, як готувати та нотаріально завіряти статутні документи, ініціаторам варто звернутись до державного реєстратора чи самостійно уточнити інформацію у Єдиному державному реєстрі (далі – ЄДР) щодо переліку власних  назв уже зареєстрованих в ЄДР СГ кооперативів. Після цього,  найменування СГ кооперативу вноситься у засновницькі документи.

Крок 2: проведення установчих зборівІніціатори організовують проведення установчих зборів засновників СГ кооперативу. На збори виносяться наступні питання:

— про створення СГ кооперативу та затвердження його статуту або діяльність, на підставі модельного статуту;

— вибори засновників та голови СГ кооперативу;

— визначення відповідального за державну реєстрацію СГ кооперативу;

— затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності СГ кооперативу.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону рішення установчих зборів про утворення СГ кооперативу оформлюється протоколом, який має містити відомості про:

— дату та місце проведення установчих зборів;

— кількість осіб, які брали участь в установчих зборах;

— утворення СГ кооперативу із зазначенням виду (видів) діяльності СГ кооперативу, а також про здійснення діяльності з метою одержання прибутку чи без мети одержання прибутку;

— найменування та скорочене найменування (за наявності) СГ кооперативу;

— розміри та порядок внесення засновниками вступного внеску та вкладу;

— затвердження статуту СГ кооперативу або про здійснення кооперативом діяльності на підставі модельного статуту;

— затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності СГ кооперативу;

— утворення (обрання) органів управління СГ кооперативу;

—  визначення особи чи осіб, які мають право представляти СГ кооператив у здійсненні реєстраційних дій.

ВАЖЛИВО. Виробничі та обслуговуючі кооперативи, які були створенні до 15.11.2020 року, повинні привести свій статут у відповідність із положеннями Закону № 819 до 15.11.2023 року.

Довідково. Розробка та прийняття Правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу здійснюється  на підставі Приблизних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, розроблених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, і мають рекомендаційний характер.

Крок 3: засвідчення підписів та копії протоколу. Відвідання нотаріуса для засвідчення підписів засновників у статуті (у двох примірниках) та засвідчення копій протоколу установчих зборів.

Етап державної реєстрації.

СГ кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати кооператив, необхідно виконати ряд послідовних кроків.

Крок 1: подання заяви державному реєстратору. Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», якою визначено перелік документів для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), державному реєстратору подаються такі документи:

Основні документи: 1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, за формою 2, затвердженою наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016 № 3268/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  від 18.11.2016 за № 1500/29630,  з якою можна ознайомитись за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n6.

У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника.

У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права, може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє.

2. Протокол установчих зборів кооперативу (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)).  Законом передбачено, що протокол повинен бути підписаний головою та секретарем установчих зборів, яких обрали шляхом голосування, а також уповноважили на підписання відповідного протоколу (на це слід звернути увагу особливо, оскільки часто державні реєстратори повертають протоколи без відповідних фраз). Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (примірник оригіналу, копія), який відповідно до частини восьмої статті 6 Закону є невід’ємною частиною протоколу установчих зборів кооперативу, в якому обов’язково зазначаються відомості про:
фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства - також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місце знаходження, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах, що засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

3. Два примірника статуту СГ кооперативу, які мають  бути прошиті, пронумеровані та підписані засновниками або уповноваженими особами, головою і секретарем установчих зборів кооперативу). Підписи повинні бути нотаріально засвідчені. Статут не подається при створенні СГ кооперативу на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 175 «Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу». У такому разі, в заяві проставляється відповідна відмітка з посиланням на відповідний модельний статут.

4. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору для проведення державної реєстрації кооперативу (копія банківської квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Можливі додаткові документи: 1. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, а нерезидента в країні - її місцезнаходження, у разі, якщо засновником СГ кооперативу  є юридична особа нерезидент.

2. Передавальний акт (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)) - у разі створення СГ кооперативу в результаті перетворення або злиття.

3.  Розподільчий баланс (примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)) - у разі створення СГ кооперативу в результаті поділу або виділу.

4. Документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в ЄДР, визначені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», - у разі створення юридичної особи в результаті виділу.

5. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу.

6. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

7. Особа, яка реєструє СГ кооператив, повинна при собі обов'язково мати паспорт та ідентифікаційний номер. Всі документи подаються державною (українською) мовою. Державний реєстратор повинен видати свідоцтво про державну реєстрацію кооперативу протягом трьох робочих днів з дні надходження документів. Дата внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації СГ кооперативу і є датою його державної реєстрації.

Довідково: У момент реєстрації, державний реєстратор видає опис (паперовий документ), де міститься код доступу до результату надання адміністративної послуги, з посиланням на сайт, на якому в електронному вигляді розміщена виписка, а згодом — саму виписку з ЄДР у паперовому вигляді, засвідчену підписом та печаткою реєстратора. Разом із випискою з ЄДР, державний реєстратор повертає примірник оригіналу статуту СГ кооперативу – після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи (стаття 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Крок 2: засвідчення документів. Засвідчити у нотаріуса 2 копії статуту (які необхідні для відкриття розрахункового рахунку та при постановці на облік в державну податкову службу) та засвідчити  8 копії свідоцтв про державну реєстрацію (для реєстрації в ДПС, статистики, соцфондах, отримання дозволу на виготовлення печатки, відкриття р/р в банку).

Крок 3: постановка на облік в управлінні статистики. Для цього необхідно надати наступні документи: 1. заяву встановленого зразка (береться в управлінні статистики);

2. оригінал статуту;

3. свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копія;

4. ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів засновників;

5. квитанцію про сплату реєстраційного збору.

Крок 4: постановка на облік у Державній податковій службі. Підставою для взяття СГ кооперативу на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей від державного реєстратора на проведення державної реєстрації юридичної особи. При цьому  необхідно уточнити в органі державної податкової служби за місце знаходженням СГ кооперативу, які необхідно подавати документи, але як правило це:

•    заява встановленого зразка в 2-х примірниках; •    свідоцтво про державну реєстрацію та її нотаріально засвідчена копія; •    оригінал статуту та нотаріально засвідчена його копія; •    протокол установчих зборів, де буде вказано, хто голова кооперативу та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах . Якщо призначений бухгалтер – копія наказу про його призначення. •    ксерокопії паспортів (4 сторінки) засновників та їх ідентифікаційних номерів. • копія статистичної довідки, засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок 5: Реєстрація у Пенсійному фонді.  Як правило це: заява встановленого зразка, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок 6: Реєстрація у Службі зайнятості. Як правило це: заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав. Деякі центри зайнятості вимагають копію статуту.

Крок 7: Реєстрація у Фонді тимчасової втрати працездатності. Як правило це: заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок 8: Реєстрація у Фонді страхування від нещасних випадків. Як правило це: заява встановленого зразку, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки статистики засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

Крок 9: виготовлення печатки.

Крок 10: відкриття банківського рахунку. Для цього необхідно в обраному банку уточнити весь перелік необхідних документів, але, як правило, він має містити:

— заяву про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого зразка;

— картку із зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера, якщо він є, завірені нотаріально;

— нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

— копію довідки з статистики завірено нотаріально або органом, що її видав;

— копію статуту (нотаріально посвідченого);

— копію довідки (форма 4-ОПП), засвідчену податковим органом, про взяття на облік;

— довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді;

— ксерокопії паспорту та ідентифікаційного номеру засновників;

— копію протоколу установчих зборів.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора