Кам'янець-Подільська районна державна адміністрація
Хмельницька область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ, ЗАХОДІВ), РОЗРОБЛЕНИХ ГРОМАДСЬКИМИ ВЕТЕРАНСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА І

Дата: 26.04.2019 10:53
Кількість переглядів: 516

Фото без описуВідповідно до вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (зі змінами) управління соціального захисту населення Кам’янець-Подільської райдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2019 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету, органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених чинним законодавством у 2019 році.

Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” та від 12.10.2011 № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (зі змінами).

Конкурс проводиться у рамках районної Програми фінансової підтримки діяльності громадських ветеранських організацій на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області від 28 лютого 2019 року № 31 з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в районному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів статутна діяльність яких поширюється на територію Кам’янець-Подільського району.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

  1. реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників 

- проведення громадськими об’єднаннями заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності районних громадських об'єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:

- оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі мінімальної заробітної плати по Україні, встановленої згідно чинного законодавства;

- оплата поліграфічних та інформаційних послуг;

- придбання канцелярських товарів;

- оплата витрат на проїзд, харчування та вартості проживання ветеранів війни та осіб;

- оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);

- послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими ветеранськими організаціями, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Громадська ветеранська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції складаються українською мовою.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі її наявності).

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена наказом начальника управління соціального захисту населення Кам’янець-Подільської райдержадміністрації від 25 квітня 2019 року №13 «Про затвердження форми документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими ветеранськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з районного бюджету, органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених чинним законодавством у 2019 році»;

2) копії документів, що підтверджують інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інститутами громадянського суспільства соціального спрямування до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту (заходу)  із кошторисом витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту (заходу), за формою, що затверджена наказом начальника управління соціального захисту населення Кам’янець-Подільської райдержадміністрації від 25 квітня 2019 року №13 «Про затвердження форми документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими ветеранськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з районного бюджету, органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених чинним законодавством у 2019 році».

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

При цьому видатки на оплату послуг спеціалістів, які залучаються для підготовки та реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу).

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту. Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені громадськими об’єднаннями ветеранів у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів.

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

6) інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування районного громадського об’єднання ветеранів, його матеріально технічну базу та кадрове забезпечення.

До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання ветеранів у разі, коли:

  • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;

  • громадське об’єднання ветеранів не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

  • громадське об’єднання ветеранів відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;

  • громадське об’єднання ветеранів перебуває у стадії припинення;

  • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

  • установлено факт порушення громадським об’єднанням ветеранів вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

1) проект (захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців Кам’янець-Подільського району;

2) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

3) проект (захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником громадської ветеранської організації або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля.

Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на 2019 рік.

Районною Програмою фінансової підтримки діяльності громадських ветеранських організацій на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області від 28 лютого 2019 року № 31 на проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) у 2019 році передбачено 104 тис. грн. 

Усі документи подаються в друкованому та електронному вигляді (у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на DVD диску чи інших електронних носіях). Друкований варіант конкурсної пропозиції має бути поданий в папці, прошнурований, пронумерований та укомплектований відповідно до зазначеного переліку документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення,  до 27 травня 2019 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 08.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16.00) за адресою: управління соціального захисту населення Кам’янець-Подільської райдержадміністрації, вул. Троїцька, 2, м. Кам’янець-Подільський, 32300, тел. (03849) 7-49-91, е-mail: kprupszn@ukr.net.

Конкурс буде проводитися в три етапи.

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації.

Під час укладання договорів з переможцем конкурсу рекомендований обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відповідної програми (проекту, заходу) може бути змінений організатором конкурсу з метою приведення кошторису програми (проекту, заходу) у відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного використання бюджетних коштів.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора