Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Відділ культури,туризму, молоді та спорту

32300, м.Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька, 2.

kulturakprda@kprda.gov.ua

Начальник відділу Дорож Віктор Олександрович 9-14-45
     
Головний спеціаліст Олійник Катерина Романівна 9-12-60
Головний спеціаліст Гевак Яніна Олександрівна 9-12-60
Спеціаліст I категорії Гурська Катерина Олександрівна 9-12-60
Головний бухгалтер Кліновська Вікторія Миколаївна 9-12-86
Головний спеціаліст Травінський Віктор Степанович 2-11-49

Районна централізована бібліотечна система( РЦБ та РДБ та 18 бібліотек ), вул.Троїцька,2. Директор Лук’янчук Оксана Євгенівна  т.9-10-44
Підрозділи відділу :

Районний центр культури і мистецтв «Розмай»,вул. Шевченка,41 та 36 сільських клуби, БК

Директор Кусік Володимир Олександрович, т.2-33-29.

Районний центр туризму та охорони культурної спадщини, вул. Троїцька,2 Директор Федчик Оксана Казимирівна 2-11-49

Районна дитяча  школа мистецтв, вул. Троїцька,2  Директор Швець Олег Васильович, т.2-38-13

Орининська дитяча  школа мистецтв, с.Оринин Директор Гнатюк Валентин Олександрович, т.7-93-39

Народний музей історії с.Чабанівка Завідуюча Галатир Надія Йосипівна

Народний музей історії с.Вітківці Завідуюча Морозовська Ольга Адамівна

Централізована бухгалтерія при відділі культури, туризму, молоді та спорту  райдержадміністрації вул.Троїцька,2, т.в.о головний бухгалтер  Клєновська Вікторія Миколаївна т.9-12-86

Графік

особистого прийому громадян відділу культури, туризму , молоді та спорту райдержадміністрації:

начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації щопонеділка з 10.00 до 15.00 год, прийом письмових звернень з 09.00 до 17.00 год, обідня перерва:з 12.00  до 13.00 год., телефон відділу роботи із зверненнями громадян   9-12-60

Положення про відділ культури, туризму, молодіта спорту Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області

(в новій редакції)

1. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області(далі –відділ), скорочена назва (ВКТМтС Кам-Под. РДА Хм. обл.), який утворюється головою районної державної адміністрації у результаті реорганізації Сектору з питань молоді та спорту Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області та Відділу культури та туризму Кам’янець – Подільської районної державної адміністрації Хмельницької областішляхом злиття, є правонаступником прав і зобов’язань Відділу культури татуризмуКам’янець – Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області.

2. Відділ є структурним підрозділом Кам’янець – Подільської районної  державної адміністрації, підпорядкованим голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольнийУправлінню культури, національностей, релігій та туризмуХмельницької обласної державної адміністрації,Управлінню молоді та спортуХмельницької обласної державної адміністрації.

3. Відділ забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері культури, туризму, молоді та спорту.

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, Міністерства  молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади,розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Відділ є юридичною особою публічного права,  має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Місцезнаходження: вул.Троїцька, 2, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32301.

Юридична адреса: вул.Смирнова,53, с.Довжок,  Кам’янець- Подільський район, Хмельницька область, 32343.

6. Основними завданнями відділу є:

6.1. Забезпечення реалізації на території району державної політики стосовно молоді,культури, мистецтв, туризму, фізичної культури та спорту, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, кінематографії, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин.

6.2. Визначення пріоритетів розвитку у сфері культури, туризму, молоді, фізичної культури і спорту.

6.3. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку туризму,

фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.

6.4. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у

сфері культури, туризму, молоді та спорту, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цих сферах.

 6.5.Забезпечення: – вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина; – участі у формуванні та реалізації державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва.

6.6.Сприяння:

  - відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної самобутності корінного народу і національних меншин;

- захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини;

- загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

- розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

- громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

- розвитку олімпійського, параолімпійського та дефолімпійського руху.

- міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту.

6.7. Організація і проведення культурно- спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

6.8. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку районута регіональних  програм розвитку культури, туризму,молоді , спорту,  охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, а також державної мовної політики.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

7.1. Аналізує стан і тенденції розвитку культури, туризму, молоді, фізичної культури та спорту у межах району і вживає заходів до усунення недоліків.

7.2. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються його діяльності.

7.3. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

7.4. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

7.5. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.
7.6. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

7.7. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

7.8. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян.

7.9. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

7.10. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

7.11. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері культури, туризму, молоді, фізичної культури і спорту.

7.12. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

7.13. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

7.14. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

7.15. Забезпечує захист персональних даних.

7.16. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, районній та  відповідним управлінням обласної державної  адміністрації.

7.17. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері молоді,спорту, культури, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин,готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання районній державній адміністрації, управлінню молоді та спорту та управлінню культури, національностей, релігій та туризмуХмельницької обласної державної адміністрації.

7.18. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища молоді, розвитку культури, туризму, фізичної культури та спорту, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, забезпечує їх виконання.

7.19. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток культури, туризму, фізичної культури, спорту, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин.

7.20. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, вносить їх у встановленому порядку на розгляд районної державної адміністрації.

7.21. Створює умови для розвитку:

 - усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин на території району;

 - соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- внутрішнього та іноземного туризму, впровадження екскурсійної діяльності.

7.22. Сприяє:

- здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних, музейних, театрально-видовищних, навчальних закладів;                                                                                     

  - -удосконаленню туристичної інфраструктури, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;                                                                                             

-   захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

- організації навчання та фаховій перепідготовці фахівців галузі культури і туризму;                                     

– формуванню репертуару театрів, кіно-і відео установок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;                                                                  

  - — -централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

 - збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

- збереженню та розвитку  культури української нації, етнічної,  культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини;

- соціальному захисту працівників підприємств,  установ та організації у сфері культури, туризму  та охорони культурної спадщини;

-  зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

- розробленню відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, виконання яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини;

- проведенню на території району  проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні.

7.23. Проводить аналіз:

- ринку туристичних послуг і подає управлінню відомості про розвиток туризму;                                             

– потреби в працівниках у сфері культури і мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини;             

– фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва, здійснення видатків на туризм та охорону культурної спадщини.

7.24. Подає управлінню культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації і управлінню молоді та спорту облдержадміністрації  пропозиції щодо:

 - формування державної політики у сферах культури, туризму , молоді та спорту, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання в зазначеній сфері;

- надання творчим колективам та установам звання «народний» та «зразковий»;

- визнання осередків народних, художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, туризму, молоді та спорту, охорони культурної спадщини, учасників аматорських колективів, майстрів народного мистецтва державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

- проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини.

Занесення:

 - об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

- відповідної території до Списку історичних населених місць України;                                

  – музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.

7.25. Бере участь у:

- реалізації міжнародних проектів у сферах культури, туризму, охорони культурної спадщини, національних відносин;

 - організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів культури, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини.

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

 - розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів культури, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини .

7.26. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини.

7.27. Здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

- координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління держадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.

Контроль за:

- станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно і відео мережі;

- збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.

7.28.  Забезпечує:

- доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та історичних ареалах населених місць;

- дотримання режиму використання об’єктів, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон  охорони;

- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму,

 - охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

- захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

-  реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України.

7.29. Інформує управління культури, національностей, релігій  та туризму облдержадміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

7.30.  Організовує:

-  проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів, конференцій, форумів, олімпіад, спартакіад, чемпіонатів, турнірів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

 -  надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму  та охорони культурної спадщини.

7.31. Подає управлінню культури, національностей, релігій  та туризму облдержадміністрації пропозиції, що стосуються приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них.

7.32. Сприяє укладенню охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, встановленню й утриманню охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або на їх територій в межах повноважень, делегованих управлінням культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації відповідно до закону.

7.33. Сприяє у межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями.

7.34. Координує здійснення заходів, спрямованих на організацію дозвілля молоді, самостійно виконує відповідні програми.

7.35. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці.

7.36. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

7.37. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді.

7.38. Вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді.

7.39. Подає управлінню культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації відомості про проведення гастрольних заходів.

7.40. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.

7.41. Розробляє заходи щодо збереження і  розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України.

7.42. Формує і затверджує положення, календарні плани проведення заходів стосовно молоді, спортивних змагань та проводить районні заходи стосовно молоді, спортивні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених у районному бюджеті.

7.43. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Параолімпійських та Дефолімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.

7.44. Здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл.

7.45. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

7.46. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури, туризму молоді та  спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань.

7.47. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку масового спорту, спорту ветеранів.

7.48. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань соціального захисту  дітей і молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

7.49. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

7.50. Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
7.51. Взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами.

7.52. Сприяє обласному центру “Інваспорт”, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботисеред інвалідів.

7.53. Сприяє зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази спортивних об’єктів.

7.54. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

7.55. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8. Відділ має право:

8.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян (за згодою).

8.2. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.3. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари, утворювати експертні ради, робочі групи з питань, що належать до його компетенції.

8.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань культури, туризму,молоді та спорту.

8.5. Під час виконання покладених на відділ завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

8.6. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

9. Відділ у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органіввиконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з управлінням культури, національностей, релігій та туризму і управлінням молоді та спорту облдержадміністрації, у порядку визначеним діючим законодавством України.Начальник відділу повиненмати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії Б чи В або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

11. Начальник відділу:

11.1. Здійснює повноваження керівника державної служби у відділі.

11.2.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, Організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

11.3. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ.

11.4. Призначає та звільняє  керівників структурних підрозділів відділу та погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління.

11.5. Затверджує посадові інструкції працівників відділу, керівників структурних підрозділів відділу та розподіляє обов’язки між ними.

11.6. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної державної адміністрації.

11.7. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або управлінням культури, національностей та релігій і управлінням молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації.

11.8. Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

11.9. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

11.11. Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

11.12. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу  та розробляє проекти відповідних рішень.

11.13.  Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

11.14. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

11.15. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

11.16. Розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису.

11.17. Здійснює у встановленому чинним законодавством добір кадрів.

11.18. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів з питань культури, туризму, молоді та спорту, а також підзвітних установ.

11.19. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.

11.20. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

11.21. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

11.22. Забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням у відділі, установах та організаціях, що належать до сфери впливу відділу.

11.23.   Організовує планово-фінансову роботу у відділі.

11.24. Виконує функції головного розпорядника коштів для установ культури, мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, зв’язків з національними меншинами та релігійними організаціями, що фінансуються з районного бюджету.

11.25. Входить до складу ради відділу культури, туризму, молоді та спорту райдержадміністрації.

11.26. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

12. Начальник  відділу культури, туризму, молоді та спорту районної державної адміністрації, утвореного як юридична особа публічного права,

здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього відділу.

    13. Начальник  відділу культури, туризму, молоді та спорту районної державної адміністрації може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства про державну службу.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися рада у складі начальника відділу (голова ради), інших працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, молоді, охорони культурної спадщини, організацій національних меншин, спорту тощо. У разі потреби до складу ради можуть бути включені інші особи. Персональний склад ради та положення про неї затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням начальника відділу. Рішення ради проводяться в життя наказами начальника відділу.

15. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Відділ культури, туризму, молоді та спорту районної державної адміністрації є бюджетною неприбутковою організацією.