Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Троїцька, 4, факс – 9-12-61

Завідувач сектора Фурман Ігор Григорович  9-14-82
Головний спеціаліст
Костиненко Олександр Анатолійович
9-14-82

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації  Хмельницької області в новій редакції

 1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – сектор) утворюється головою районної державної адміністрації і є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

2. Основними завданнями сектору є забезпечення повноважень райдержадміністрації у галузях забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної роботи, організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, режимно-секретної роботи і контроль за їх здійсненням на території району.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Положення про сектор та посадові інструкції його працівників затверджуються головою  райдержадміністрації.

5. Сектор підпорядковується голові райдержадміністрації і керівнику апарату райдержадміністрації, а в питаннях мобілізаційної роботи також першому заступнику голови райдержадміністрації.

6. Відносини сектору із структурними підрозділами райдержадміністрації, а також з іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування визначаються регламентом райдержадміністрації та чинним законодавством України.

 7. Структура сектору, чисельність та посадові оклади працівників встановлюються штатним розписом апарату райдержадміністрації.

8. Сектор може утворюватися у складі завідувача сектору та головного спеціаліста.

9. Завідувач сектору та головний спеціаліст призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату райдержадміністрації у відповідності з вимогами Закону України “Про державну службу”, іншими нормативними актами, що стосуються державних службовців.

10. На посаду завідувача сектору призначається особа з вищою військовою, юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі, у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах не менш як п’ять років і має допуск до державної таємниці.

11. На посади головного спеціаліста сектору призначається особа з вищою військовою, юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, за винятком, іншою освітою і стажем роботи за фахом на державній службі, у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах або за фахом в інших сферах не менше трьох років.

12. Для належної роботи і підвищення кваліфікації працівники сектору забезпечуються окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, посібниками та літературою.

2.Основні завдання та функції сектору.

2.1. В сфері взаємодії з правоохоронними органами, протидії корупції, оборонної та мобілізаційної роботи забезпечує: 

2.1.1. Взаємодію районної державної адміністрації з прокуратурою району, міським відділом Управління Служби безпеки України, районним відділом Управління МВС України в області, районним підрозділом міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в області, районним сектором Управління Державної міграційної служби України в області, Кам’янець-Подільською ОДПІ, міськрайонним судом, міськрайонним управлінням юстиції, митним постом «Кам’янець-Подільський» Хмельницької митниці, Кам’янець-Подільським ОМВК, військовими частинами Збройних Сил України та МВС України, які дислоковані на території району, щодо виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів та оборонної роботи, іншими громадськими правозахисними та військово-патріотичними організаціями.

2.1.2. Координацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних, обласних та районних програм і планів у правоохоронній та оборонній сферах, а також в сфері запобігання корупції.

2.1.3. Моніторинг і аналітичне супроводження стану законності та правопорядку в районі, у тому числі в розрізі територіальних громад і населених пунктів, з метою вжиття невідкладних заходів щодо недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації.

2.1.4. Проведення, у межах наданих повноважень, спільних цільових заходів з профілактики правопорушень, усунення причин і умов їх вчинення.

2.1.5. Сприяння, у межах компетенції, органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом.

2.1.6. Підготовку узгоджених пропозицій та прийняття, у межах наданих повноважень, рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної ситуації в районі, а також конкретних територіальних громадах та населених пунктах.

2.1.7. Вжиття, у межах наданих повноважень, заходів щодо налагодження діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, надання їм методичної, правової та матеріально-технічної допомоги.

2.1.8. Проведення, у межах повноважень, заходів єдиної державної політики у сфері державної служби, запобігання і протидії корупції.

2.1.9. Розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах, засідань за круглим столом за участю керівників правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування питань про стан криміногенної ситуації та заходи щодо забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

2.1.10. Інформування населення про виконання заходів із забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

2.1.11. Забезпечення моніторингу соціального захисту військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, звільнених у запас або відставку, сприяння їх адаптації.

 2.1.12. Координації заходів щодо  здійснення шефства над військовими частинами Збройними Силами України.

 2.1..13. Збір, в установленому порядку, узагальнення, аналіз та оцінка статистичних та інших матеріалів, що характеризують стан забезпечення законності та правопорядку, дотримання прав і законних інтересів громадян і держави.

 2.1.14. Узагальнення практики застосування законодавства у відповідній сфері, підготовку пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд голові райдержадміністрації і керівнику апарату райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів.

2.1.15. Забезпечення моніторингу соціального захисту військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, звільнених в запас або відставку, сприяння їх адаптації.

2.1.16. Інформування голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації про стан криміногенної ситуації в районі, конкретних територіальних громадах та населених пунктах та внесення узгоджених пропозицій щодо недопущення порушень громадського порядку і ускладнення криміногенної ситуації.

2.1.17. Сприяння, у межах компетенції, наданню підприємствами, установами та організаціями комунально-побутових послуг і ресурсів, постачанню продукції, електро- і теплоенергії військовим частинам, установам Збройних Сил України та інших військових формувань, які розташовані на території району.

2.1.18. Сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу.

2.1.19. Розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та підготовка пропозицій до них.

2.1.20. Розгляд за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації звернень громадян і юридичних осіб, депутатських запитів.

2.1.21. Перевірку виконання законодавства, інших нормативно-правових актів з питань забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян та оборонної роботи, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам селищної та сільських рад .

 2.2. В сфері мобілізаційної роботи

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи відповідно до покладених на нього завдань щодо мобілізаційної  роботи забезпечує:

2.2.1. Приймає участь в державному регулювання мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 2.2.2. Організовує виконання районною державною адміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.2.3.  Розробляє та подає керівництву районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.2.4. Організовує інформаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.2.5. Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, інших державних органів, економіки району на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням.

2.2.6. Здійснює надання інформації, в межах компетенції та згідно чинного законодавства.

 2.2.7.  Забезпечує дотримання режиму секретності під час здійснення заходів мобілізаційної підготовки.

 2.2.8  Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання річних програм мобілізаційної підготовки.

2.2.9.  Виконує інші функції з питань мобілізаційної роботи за дорученням керівництва райдержадміністрації.

2.2.10.  Вживає заходи щодо дотримання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

 2.3 В сфері режимно-секретної роботи

2.3.1. Забезпечує недопущення необґрунтованого допуску та незаконного доступу осіб до відомостей, що становлять державну таємницю.

2.3.2. Своєчасно розробляє і реалізує заходи, що забезпечують охорону державної таємниці.

2.3.3. Запобігає витоку відомостей, що становлять державну таємницю, випадкам втрат матеріальних носіїв державної таємниці, заволодіння державною таємницею іноземними громадянами, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску до державної таємниці.

2.3.4. Забезпечує виявлення та закриття каналів витоку державної таємниці у процесі діяльності.

2.3.5. Забезпечує запровадження заходів особливого режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею та під час здійснення зовнішніх відносин.

2.3.6. Забезпечує роботу із секретного діловодства.

2.3.7. Здійснює підготовку документів для отримання або переоформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

2.3.8. Приймає заліки із знання працівниками вимог щодо захисту секретної інформації.

2.3.9. Формує номенклатуру посад працівників, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці  та оформляє відповідні документи.

 3.Повноваження сектору

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань приймає участь:

3.1.1. У роботі районної призовної комісії, інших консультативних і дорадчих органів, створених при райдержадміністрації.

3.1.2. У проведенні спільних міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, засідань за “круглим столом”, заходів за участю громадських організацій з актуальних проблем боротьби зі злочинністю, протидії корупції та оборонної роботи.

3.2. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань має право:

3.2.1. Одержувати в установленому порядку, узагальнювати, аналізувати та оцінювати статистичні та інші матеріали, що характеризують в районі, конкретних територіальних громадах і населених пунктах стан забезпечення законності та правопорядку, дотримання прав і законних інтересів громадян і держави, оборонної і мобілізаційної роботи.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують невідкладного вжиття заходів, за дорученням керівництва райдержадміністрації вимагати від посадових осіб, у межах компетенції, необхідну інформацію та інші матеріали.

3.2.2. Перевіряти стан додержання і виконання законодавства, інших нормативно-правових актів з питань діяльності правоохоронних органів, охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю та оборонної роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації, та делегованих повноважень у виконкомах селищної та сільських рад.

3.2.3. Вивчати та аналізувати виконання територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями (незалежно від підпорядкованості та форми власності) вимог законодавства, інших нормативно-правових актів щодо забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян та оборонної і мобілізаційної роботи.

3.2.4. Залучати для вивчення стану виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів, охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю та оборонної роботи, розроблення відповідних пропозицій та рекомендацій, підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками).

3.2.5. Доводити до відома керівників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів результати вивчення стану додержання і виконання законодавства України, указів і доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень районної ради та розпоряджень голови райдержадміністрації з питань охорони забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян та оборонної роботи.

3.2.6. Надавати за дорученням голови райдержадміністрації рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів і правопорушень місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

3.2.7. Інформувати голову райдержадміністрації і керівника апарату райдержадміністрації про покладення на сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи необхідних матеріалів посадовими особами територіальних (місцевих, регіональних) органів, урядового органу та його територіальних органів і підприємства, що належить до сфери управління райдержадміністрації.

3.2.8. Вносити голові райдержадміністрації пропозиції про притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов’язків щодо запобігання правопорушенням.

3.2.9. За дорученням голови чи керівника апарату адміністрації, брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, які проводяться правоохоронними органами, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями.

 4.Заключні положення

4.1.  Покладення на сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

4.2. Невиконання або неналежне виконання завідувачем або головним спеціалістом сектору, покладених на них обов’язків, тягне за собою відповідальність, встановлену діючим законодавством.