Кам’янець-Подільська
Районна Державна Адміністрація
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

32319, Кам’янець-Подільський район, с. Мукша-Китайгородська , вул. Матросова 30а,

1. Директор Правник Іван Григорович 9-68-58,9-62-32
2. Заступник директора, начальник відділу соціальних програм Кравцова Людмила Володимирівна  9-68-58,9-62-32
3. Головний бухгалтер Франковська Світлана Анатоліївна  9-68-58,9-62-32
4. Головний спеціаліст Зелінська Лілія Михайлівна 9-68-58,9-62-32
       

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про Кам’янець-Подільський районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1. Кам’янець-Подільський районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями обласної, районної рад, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, наказами директора Центру а також цим Положенням.

3. Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

5. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується районною держадміністрацією і належить до сфери її управління.

6. Основними завданнями Центру є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

3) залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

7. Центр:

1) проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

2) сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;

навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей;

соціального супроводження прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;

3) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;

4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на Центр завдань.

8. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

 - взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

сприяє громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

 - залучає благодійні організації, громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді;

 - здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

 - сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

 - веде облік проведеної соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

 - проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім’ї, дітей та молоді;

 - залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Центр має право:

1) вносити Хмельницькому обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проекту районного бюджету з питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати спеціалізовані формування;

4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Центру;

6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

9) здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді.

10. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

15.Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації  за погодженням Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

11. Директор Центру:

 - керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

 - визначає ступінь відповідальності його працівників;

 - затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

 - затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

 - видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

 - розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

 - утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію державних службовців;

 - призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

 - застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Положення про Центр затверджується відповідно головою районної держадміністрації за погодженням з Хмельницьким обласним  центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

13. Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

14. Районна державна адміністрація забезпечує Центр приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

15. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.

16. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються затверджується головним розпорядником коштів районного бюджету згідно з нормативами, визначеними Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

17. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджується головним розпорядником коштів районного бюджету відповідно до структури та штатів, які визначаються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.